פרשת בלק שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בלק

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/balak1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/balak2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/balak3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/balak4.gif

 

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כג' פסוקים ז',ט',י':

 

שאלות

 

1.   מהי השאלה האפשרית בפסוק זה ומה תשובתו?

2.   מהו הקושי בענין "אמירתו" של בלעם ואיך פרשננו מבארו?

3.   פרשננו נותן משמעות מיוחדת לפסוק ט' ומבארו ברוח השקפתו הכללית, התוכל להסביר עמדתו?

4.   לאור זאת לאיזו מסקנא הוא מגיע?

5.   איך תתכן השמדה כאומה והשארות כיחידים?

6.   בפסוק יו"ד מה בדיוק מאחל בלעם לעצמו?

7.   נפשו ובניו מופיעים במשאלותיו, מה הן?

8.   מהי "אחרית"?

9.   מה הרעיון בכל זה?

 

ב.   הכתב והקבלה.

פרק כג' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   איך מיאוס, כעס וקללה הולכים יחד ומה מצרפם?

2.   פרשננו מעמיק להבין ולהסביר מהי "שמחה יהודית" התוכל להסבירו?

3.   האם זה דבר חיובי או שלילי?

4.   מה פירושו ל"הן" ומה הוכחותיו?

5.   מה אם כן מסקנותיו מכל זה?

6.   מה הרעיון בפירוש זה?

 

ג.   המשתדל.

פרק כג' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   על איזה קושי מנסה פרשננו להשיב?

2.   בעצם מהי תשובתו לכך?

3.   מה הבעיה עם הקללות?

4.   מה רצה בלק ומה השיג?

 

ד.   מלאכת מחשבת.

פרק כג' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   לאחר קריאת הקטע כולו, מהי הבעיה או הקושיה שמטרידה את פרשננו, המביאה לפירושו המיוחד?

2.   למה לגודל יש משמעות בהתיחסות אליו?

3.   על מה חלה הברכה ואיך זה מסתדר עם הנאמר כאן?

4.   השקפה מגבוה, בדידות האובייקט, למה זה חשוב ומשפיע?

5.   תוך כדי ביאורו את דברי בלעם כאן הוא מטיף מוסר קשה, למי ועל מה?

6.   למה,ישראל אינם ראויים לקללה"?

7.   איך הוא מפרש:   "ובגויים לא יתחשב"?

8.   עפר, רובע, איך זה מתפרש כאן?

9.   פירוש מהפכני נותן פרשננו בסיום דבריו על התיחסותו של בלעם לחייו ולמותו בקשר לישראל.

10.   התוכל לסכם את דעתו של פרשננו בנושאים הרגישים שהוא מעלה כאן?

 

ה. המשתדל.

פרק כג' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מנין לו שאין לישראל אדמה ומה מסקנה לכך?

2.   אם ישראל "נבדל מן הגויים" האם זה טוב ואיך?

3.   איך פרשננו מפרש את: "ובגויים לא יתחשב"?

4.   במה הפסוק המוזכר מפרשת האזינו: "ה' בדד ינתנו ואין עמו אל נכר" מסייע לדעתו?

 

ו.   רש"ר הירש.

פרק כג' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק עליו בונה פרשננו את פירושו?

2.   על מה ואיך משפיע הגובה של המשקיף?

3.   פרשננו מעביר את דבריו מן המבט הפיזי אל המבט הרעיוני-היסטורי, למה זה חשוב לו?

4.   מה "רואה" בלעם לדעתו של פרשננו?

5.   איך זה מסתדר עם השקפותיו הכלליות של פרשננו?

 

ז.   רמב"ן.

פרק כג' פסוק י':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מסביר: "עפר יעקב" ואיך הוא מתיחס אל היותם "בדד"?

2.   מהו פירושו ל"רבע"?

3.   מה מבקש בלעם לקראת מותו ואיך הוא מתייחס לעם ישראל בענין זה?

4.   ארבעה דברים שונים "כלל בנבואתו בזה הפעם" התוכל למנותם ולמסבירם?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************