פרשת במדבר שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת במדבר

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bamid1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bamid2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bamid3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bamid4.gif

 

 

א. רמב"ן הקדמת הרמב"ן לספר במדבר.

 

שאלות

 

1.   פרשננו מחפש מכנה משותף לנכתב בספר זה, למה כל זה ולמה אין לראותו המשך תיאור המסע במדבר?

2.   פרשננו מוצא משותף לסיני ולמשכן, מה הרעיון בכך?

3.   מה לדעתו מוזכר בספר זה ומה חשיבותו?

4.   למה אין בו מצוות פרט ל"מצוות השעה"?

5.   מפלת האויבים וחלוקת הארץ, מהי מטרתם?

6.   התוכל להגדיר - בלשוננו - מה תמצית ספר במדבר ומטרתו לפי הרמב"ן?

 

ב. אור החיים.

פרק א' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון קובע פרשננו... "ונשאר להעיר..." מהי בדיוק שאלתו בקטע זה?

2.   איזה סוג שאלה היא זו?

3.   בקטע השני - תשובתו - הוא מסביר כי דוקא כך היה צריך להכתב, מהי נקודת המוצא שלו?

4.   מהי תשובתו המפורטת לעניננו?

5.   איך מתפרשים אם כן הפסוקים?

6.   מהו הרעיון בכל זה?

 

ג.   כלי יקר.

פרק א' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לדעתו ולמה תשובת רש"י אינה מספקת אותו?

2.   מה המיוחד בישארל לעומת אומות העולם?

3.   במה המשל של הקש מסביר זאת?

4.   מה פירוש: "מושגת בפרטית"?

5.   איך ובמה דומים ישראל לכוכבים?

6.   מהי הסתירה לכאורה בין הפסוקים ואיך פרשננו מסביר זאת?

 

ד.   רש"ר הירש.

פרק א' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   התוכל להסביר למה פרשננו מסביר מושג זה של "עדה" דוקא כאן במקומנו?

2.   מהי עדה לדעתו ובמה היא שונה מן המודגים: קהל, בני ישראל, העם?

3.   איך ובמה נוצרת עדה?

4.   מהי מטרת העדה ותפקידיה?

5.   איך פרשננו קושר זאת ל"פקודיהם"?

6.   למה לדעתו נערך המפקד?

7.   מהו הקושי לכאורה המצריך ביאור למושג משפחות-בתי אבות?

8.   מהו הסברו, ומהי משפחה לדעתו?

 

ה. תוספת ברכה.

פרק א' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   האם ומה קיים קושי אפשרי הפסוק המצריך ביאור?

2.   פרשננו מסביר כאן תופעה חברתית ברורה וקיימת, למה?

3.   יאך הלשון העברית מסייעת לו?

4.   פרשננו מחלק את תפקידי האיש והאשה במשפחה, מהו יחסו לשיוויון?

5.   מה מוסיף הציטוט המובא ממגילת אסתר?

6.   איך מסייע לו הסיפור המובא במסכת תענית?

7.   פרשננו מנמק הבאת דיני נחלאות בפרשת פנחס, מה הוא מנסה ללמוד מכך?

8.   לבסוף קובע פרשננו: :"לא יונח לשון ציווי על דבר טבעי", התוכל להוכיח זאת מדינים נוספים?

 

*******************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

   GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון