פרשת במדבר שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת במדבר

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid4.gif

 

 

א. המהר"ל מפראג עם פירוש הרב ז.זלצר.

פרק א' פסוקים א', ב':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בפסוק עליו רש"י עונה?

2.   מהי תשובת רש"י ואיך המהר"ל בונה על כך את דבריו?

3.   מה פירוש "בחירה כללית"?

4.   למה אין לתלות את בחירת הקב"ה במעשי ישראל ומה המסקנא מכך?

5.   מהי הגדרתו למושג: "אהבה שאינה תלויה בדבר"?

6.   למה ומתי בחר הקב"ה באברהם?

7.   איזה משמעות רוחנית מסיק המהר"ל מכך כלפי הגאולה העתידה?

8.   למה גאל הקב"ה את ישראל ממצרים למרות הידיעה שיחטאו אחר כך?

9.   למה   הקב"ה חפץ בישראל ומה המסקנא מכך?

 

 

ב. כלי יקר.

פרק א' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו בתחילת הקטע?

2.   מהי תשובתו לכך?

3.   איך הוא מסביר את המושג: "צבאות" לעומת זה, איך אנחנו מסבירים אותו בדרך כלל?

4.   בקטע השני נותן פרשננו תשובה "כפשוטו" מהי?

5.   מהו ענין "בר עונשין" מגיל עשרים ואיך על ידי כך מפרש פרשננו את הענין?

6.   מה מכריז הכהן ואיך זה שייך לעניננו?

 

ג.   רש"ר הירש.

פרק א' פסוק ג'

 

1.   איך פרשננו מסביר את ענין ה"שמות" כאן?

2.   מה היא המשפחה ומיהו בית את ולמה זה חשוב?

3.   מה מנסה פרשננו ללמוד ב"גולגולת" בשעה שהספירה היא ע"י מטבע?

4.   פרשננו נותן פירוש מענין למושג "צבא", התוכל להסביר?

5.   למה חשוב לו הסבר זה כאן?

6.   מה המיוחד בלוויים ואיך זה מבוטא בפסוקים?

 

ד.   מלאכת מחשבת.

פרק א' פסוק טז':

 

שאלות

 

1.   שתי שאלות שונות מקשה פרשננו, התוכל למנותן ולהסבירן?

2.   פרשננו נותן תשובה אחת עקרונית-כללית, מהי?

3.   בעצם מה הוא רוצה ללמוד כאן?

4.   היש לכך מסקנא מעבר לענין זה?

 

ו. תוספת ברכה.

פרק א' פסוק נא':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   מהי חידושו של רש"י עפ"י חז"ל?

3.   מתי זה מיתה ממש בידי אדם?

3.   מתי ולמה משתמש המקרא ב"לשון כפול"?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************