פרשת במדבר שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת במדבר

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bemid4.gif

 

 

א. כלי יקר.

פרק א' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק עליו רש"י משיב?

2.   איך פרשננו עונה על הקושי הזה?

3.   מה מבדיל את ישראל מן האומות ובמה זה מתבטא?

4.   מה קושית הגמרא ומה התשובה לכך?

 

ב. רמב"ן.

פרק א' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   הקטע המצוטט הוא חלק מקטע ארוך העוסק בענין המפקד, כאן פרשננו מסביר את הנעלה בימי דוד, מה הקושי?

2.   מה בדיוק קרה אצל דוד ומה היה עונשו?

3.   מה עשה יואב ומה לא היה בסדר בכך?

4.   במה אין זה נוגד את הנאמר בספר דברי הימים?

5.   מהי דעת המדרש - לדעתו?

 

ג.   אור החיים.

פרק א' פסוק ג':

 

שאלותל

 

1.   מה הקושי ולמה "לא הספיק במה שקדם"?

2.   מה היתה סיבת קנאתם של האומות ומה תשובת הקב"ה לכך?

3.   במה "ספר האיקונין" מביא לרוממות?

 

ד.   כלי יקר.

פרק א' פסוק מט':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מעלה פרשננו תמיהות מספר, מה בדיוק קשה לו?

2.   איך הוא מסביר את השימוש בשורש "נשא" כאן?

3.   בקטע השני מסביר פרשננו את הבדלי השימוש בשרשים נשא ופקד אצל הלוויים, הבכורים ומשפחות הכהנים, התוכל להסביר?

4.   מה הרעיון ב"התנשאות" ומתי זה רצוי וחשוב?

5.   מי ולמה הם "הפקידים"?

6.   מה הבעיה עם הבכורים ולעומתם אצל בני קהת ובני גרשון לעומת בני מררי?

 

ה. רש"ר הירש.

פרק א' פסוקים מט', נ':

 

שאלות

 

1.   מה קשה לפרשננו בפסוק מט' ומה מענהו?

2.   מהי הגדרתו למעמדו של שבט לוי?

3.   במה מתבטאת אי היותם חלק מן העדה?

4.   מהו השירות של הלוויים, במה הוא מתבטא ומה הם מייצגים?

5.   איך מתבטא ההבדל בין שרות לייצוג?

 

ו. מלאכת מחשבת.

פרק ב' פסוק לג':

 

שאלות

 

1.   ארבע שאלות מעמיד פרשננו בתחילת דבריו, התוכל למנותן, להסבירם ולקבוע את ההבדל ביניהן?

2.   פרשננו מצטט את רש"י ובו שני פירושים, התוכל להסבירם?

3.   מה בדיוק "אולי עלה על לבו של משה"?

4.   למה - לדעת משה - לא התפקדו הלוויים?

5.   מה ענה לו הקב"ה על כך?

6.   מה אם כן ביסת פקדידתם לבד?

7.   "התוכל בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים", איך כלל זה שייך לעניננו?

8.   בקטע האוחרון - דבר אחר - מעלה פרשננו נימוק אחר ושונה, מהו?

9.   מה הרעיון בפירוש מיוחד זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************