פרשת בראשית שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בראשית

 

א. התורה והמצוה - המלבי"ם.

פרק א' פסוקים לא':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו רואה את פסוקנו בסיכום כסיכום כל מעשה בראשית - במה?

2.   התוכל להסביר ולנמק את דעת שתי האסכולות בדבר טיב העולם שנברא?

3.   בעצם על מה בדיוק הם חלוקים?

4.   ידיעה, יכולת, רצון, התוכל להסביר למה יש צורך בשלושתם?

5.   מהי "הבחינה והנסיון" עליהם מתבססים בעלי הדעה השניה?

6.   מהי תשובת הראשונים על אי השלמות שבבריאה?

7.   מהו "טוב" ומה לעומתו:   "טוב מאד"   ואיך זה מסייע להבנת בעיתנו כאן?

8.   מה "תכלית הבריאה" המבוטאת בבריאת האדם ומה זה מלמד ומחייב?

9.   במה מתבטאת בריאת האדם "בצלם אלוקים"?

10. מהו המשל והנמשל של "המלך ואפרכוס"?

11. איך דוקא מהוות הינו "טוב מאד"?

12.   מהו הרעיון בכל זה?

 

ב.   ספורנו עם פירוש הרב קופרמן.

פרק ב' פסוק א':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי בשימוש המלה: "איכלו" מבחינה רעיונית ומעשית?

2.   איך פרשננו מבין לפי זה את פירוש המלה בהקשר לכל הנאמר?

3.   מהי "התכלית" שהושגה?

4.   אינך ע"י כך אין צורך יותר לראות את ההתפתחות בטבע העולם כהמשך הבריאה?

5.   מתי ולמה אמר הקב"ה "די"?

 

ג.   שפת אמת [האדמו"ר המייסד של בית גור].

פרק ב' פסוק ב':

 

שאלות.

 

1.   האם ומהו הקושי בשימוש המלה "ויכל" ובכלל בשימוש שורש זה כאן?

2.   ביום השיש היתה בריאה כפולה, במה, ואיך זה מבוטא?

3.   מהו הרעיון שדוקא האדם נברא "ביום הכפול בבריאה"?

4.   מה הרעיון שהאדם נברא אחרון?

5.   מה רוצה פרשננו ללמדנו שהאדם בעצם נולד "כאילו" ביום השבת?

6.   מה זה מחייב את האדם?

7.   איך ניתן לפרש:   "האדם הוא הצורה של החומר"?

8.   מהו משך הטבעת והחותם ואיך הוא שייך לכאן?

9.   מה פירוש: "שהכל לכבודו ברא"?

10. איך כל זה מתחבר לשבת?

 

ה.   אור החיים.

פרק ו' פסוק ז':

 

שאלות.

 

1.   על איזה כפולות לשונית רומז פרשננו?

2.   שתי סיבות אפשריות ל"נחמה" זו מה הן ומה ההבדל ביניהן?

3.   למה הוצרך להשתמש בסיבה השניה ומה זה משנה?

4.   מה פירוש: "ולטעם זה אין נמלט"?

5.   איך זה מתקשר עם נח?

6.   מהו החן, איך זוכים בו ומה תוצאותיו?

7.   למה לא הודיע הקב"ה תועליות המצוות?

 

*************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.