פרשת בראשית שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בראשית

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/berei1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/berei2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/berei3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/berei4.gif

 

א. תוספת ברכה.

פרק ב' פסוק ז':

 

שאלות

 

1. מהי בדיוק שאלתו ואיזה סוג שאלה זו?

2.   איך ניתן להסביר או "לתרגם" את המושג "נפש חיה"?

3.   פרשננו מבחין בשוני חד-פעמי מיוחד ביצירת האדם, התוכל לנסות ולהסביר סיבה לכך?

4.   פרשננו מוכיח שרוב בעלי החיים "עומדים על רגליהם" מיד, התוכל לנחש את סיבת הדבר?

5.   האם זה לשבחו או בגנותו של האדם?

6.   יש עוד פעם במקרא שמשם רש"י לומד כי בעלי חיים נולדים מיד בשלמותם, התזכור זאת, היכן (רמז - בעניני קורבנות)?

7.   מה הרעיון בכך?

 

ב. הכתב והקבלה.

פרק ב' פסוק טו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מעלה ואיזה סוג קושי זה?

2.   בחפשתו פתרון לבעיתו הוא מנסה בפירוש אחר למלה "וינחהו", מהן אפשרויות פירושו: הנחה, נחת מנוחה, ניחוח ואיזה הוא בוחר?

3.   פרשננו קובע שנחת ומנוחה הולכים יחדיו, התוכל להסביר?

4.   איך זה הולך עם פירושו ש,מנוחה" זו בעצם "תורה"?

5.   למה לרשעים אין מנוחה?

6.   מה עושה התורה לאדם היהודי?

7.   פרשננו קובע שזה תהליך מתמשך שרק בשלביו המאד מתקדמים מגיעים לתוצאות, למה חשוב לו להדגיש זאת?

8.   מהי "תכלית כוונת התורה" ואיך היא תושג?

 

ג. כלי יקר.

פרק ב' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   בתחילת דבריו קובע פרשננו כלל מסוים, התוכל להסבירו ולנמקו?

2.   מה גורם למחלוקת לפי זה ואיך ניתן למונעה?

3.   מה פירוש: "והאדם מדיני בטבע"?

4.   במה האדם שונה מבעלי חיים אחרים?

5.   מהו: "עזר" לדעתו?

6.   איך הוא מפרש: "כנגדו"?

7.   למה השתמשה התורה דוקה בלשון זו דוקא?

8.   בקטע השני מעלה פרשננו רעיון שונה לחלוטין, מהו?

9.   איך האשה "נראית" לפי פירוש זה?

10. מה בכל זאת התועלת בתנגודת זו?

 

ד.   הרב הראשי הרב י.מ.לאו.

פרק ב' פסוק יח':

 

שאלות

 

1. דברי רבינו נאמרו אמנם בדרשה אך בנויים על קושי בפסוק, מה הקושי ואיזה קושי זה?

2.  מה היתה מטרת העברת כל החיות לפני האדם במטרה שיקרא להן שמות?

3.   האם האדם הבין מטרה זו?

4.   מה הן תכונות היסוד של האדם אותן עליו לטפח?

5.   האם יש מצוות ואיזה הן שבאות לאלפינו בדרך זו?

6.   במה הדוגמא של כיבוד אב ואם שייכת לכאן?

7.   למה לפי רעיון זה נבראה האשה בדרך שנבראה?

8.   מהי ההוכחה שהאדם לא למד מוסר?

9.   מה הרעיון בכל זה?

 

ה.   מדרש רבה.

פרק ד' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   התוכל להסביר מה הקשר בין הפסוקים המצוטטים מירמיהו וממיכה אל עניננו?

2.   מהו בכלל הקושי האפשרי בפסוק המצריך ביאור?

3.   על מה רבו קין והבל לפי זה?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.