פרשת בשלח שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בשלח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal4.gif

 

 

א. תוספת ברכה.

פרק יג' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   לכאורה היש בכלל קושי המצריך ביאור?

2.   פרשננו מביא ארבע אפשרויות לפירוש המלה הזאת, התוכל לפרט ולהסביר?

3.   פרשננו מוכיח כי במקרה שלנו ניתן לפרש לפי כל אחד מן האפשרויות המוצעות, איך זה אפשרי?

4.   מה הרעיון בכך שמחשבות רבות הביאו את פרעה לשילוחם?

5.   לבסוף מביא פרשננו ציטוט מן התורה, המוביל לדעה מסוימת, מה מביאו לכך?

6.   לבסוף מביא פרשננו דעה כללית בדבר שימוש במושג בעל משמעויות שונות, מה מסקנתו?

 

ב.   תורת משה - האלשיך.

פרק יד' פסוקים ג'-ד':

 

שאלות

 

1.   מה הם הקשיים ההגיוניים עליהם מנסה פרשננו להשיב?

2.   מה מחדש פרשננו בהסברו לפסוק ג'?

3.   בפירושו לפסוק ד' מסביר פרשננו את האפשרות למלחמה פסיכולוגית מצד פרעה, למה לא ילחמו ממש ויעדיפו דרך זו?

4.   איך פרשננו מסביר כי פרעה בעצמו מנע לעצמו נצחון אפשרי?

5.   את לב מי חיזק הקב"ה ומה היתה תוצאת פעולה זו?

 

ג.   מדרשי תורה: להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יד' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו בקטע הראשון עליו הוא עונה?

2.   מהי תשובתו ועל מה היא מתבססת?

3.   מה היתה טענת בני ישראל למשה כאן?

4.   בקטע השני הופך פרשננו את דברי משה לשאלה ריטורית, מה מביאו לכך?

5.   מה פירוש: "מה תסבב הצעקה"?

6.   פרשננו משאיר שתי אפשרויות: דרך תפילה או דרך הבטחה, למה?

7.   בפירושו האחרון אומר משה בעצם: "תשתקו" למה ומה היתה תגובת הקב"ה?

 

ד.   רמב"ן.

פרק יד' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בפסוק שפרשננו מנסה להתמודד אתו?

2.   מהי דעת רבותינו?

3.   למה מוסיף פרשננו את המלה: "ברצונכם" ומה זה משנה?

4.   מה ההבדל אם זו מצוה או הבטחה?

5.   מה באמת קרה במציאות?

 

ה. מדרש רבה.

פרק יד' פסוק טז':

 

שאלות

 

1.   התוכל לתאר במפורט את המשל?

2.   מי מם בעלי הזמורה בדימוי המשל?

3.   מה טענו המצרים ולמה הקב"ה לא רצה שיחשבו כך?

4.   מה אמר הקב"ה למשה ואיך זה צריך היה להשפיע על המצרים?

 

ו. ספורנו.

פרק יד' פסוקים טז, יח', יט':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מפרש את הקורות כאן בצורה מיוחדת, התוכל לתאר את דבריו ולהסבירם?

2.   למה חשוב לו להדגיש כי היו כאן שתי פעולות נפרדות?

3.   איך הוא מסביר את סדר הכתובים לעומת סדר המציאות בשטח?

4.   מה הבעיה עם המצרים שהיו בים לעומת אלה שנשארו ומה בדיוק קרה לכולם?

5.   מה בדיוק עשה הענן ומתי?

6.   למה "ויעמוד מאחריהם: צריך להמר בלשון רבים?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.