פרשת דברים שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת דברים

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/devar1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/devar2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/devar3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/devar4.gif

 

אור החיים.

פרק א' פסוק א':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק עליו מנסים פרשנים - ובתוכם גם פרשננו לחפש תירוצים?

2.   בעצם מהי השאלה הספציפית ביחס לאיזכור עבר הירדן דוקא?

3.   מהי תשובת פרשננו לכך?

4.   לימוד,"מידות להולכים בתורת ה'" מה כוונת הדברים ביחס לנאמר כאן?

5.   מה בדיוק הכוונה למידת אברהם העברי כאן?

6.   לאיזה "מרדות" הכוונה?

7.   ענוה, ערבות וערבות-ערבון איך זה מסתדר?

8.   התוכל להסביר את הנאמר על:   פארון ותופל.

9.   "וצריך האדם להסתפק בהכרחי" מנין ולמה?

10. מהו עושר לפי זה?

 

ספורנו - עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק א' פסוקים א',ב':

 

שאלות.

 

1.   על מה המחלוקת בין המפרשים בקשר לפסוקים הראשונים?

2.   מהי דעת: רש"י, רמב"ן ולעומתם פרשננו?

3.   איך לומד פרשננו את כל הקטע ומה מטרתו?

4.   למה לדעתו מזכיר משה לעם את כל חטאיו דרך הזכרת מקומות החטא?

5.   "גם אחרי העונש יש עוד מקום לתשובה" איך ניתן ללמוד זאת מן הכתובים?

 

תוספת ברכה.

פרק א' פסוק טז':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו מתעכב על ענין ברכה לעשית מצוה זו או אחרת, מהי דעתו על עצם השפיטה, היש בה מצוה או לא?

2.   מהי תשובת החת"ם סופר שפרשננו אינו מקבלה ולמה?

3.   פרשננו מביא דוגמאות לרוב לאישוש דבריו, התוכל להוסיף על כך?

4.   במה שונה ענין ספירת הזבה?

5.   מהי דעת הרשב"א על מצות צדקה ולמה פרשננו אינו מקבלה?

6.   היש לך הצעה אחרת לענין זה שתחזק דוקא דעתו של הרשב"א כאן?

7.   פרשננו נותן תשובה כוללנית לרשימה ארוכה של מצוות, מהי ומה דעתך על סוג כזה של תשובה?

8.   מהו "אתה בחרתנו, לפי זה והאם זה שייך לכאן?

9.   פרשננו קובע שאנו חלק מן האנושות הנושות הנאורה, האם זה הוכיח את עצמו?

10. מה הרעיון כבל זה?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון