פרשת דברים שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת דברים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/devar1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/devar2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/devar3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/devar4.gif

 

 

א. כלי יקר.

פרק א' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מה השאלה ומהי תשובת רז"ל?

2.   פרשננו קובע הבחנה בין ישראל לבין בני ישראל, התוכל לאמת הבחנה זו בדוגמאות נוספות?

3.   מה לפי זה קרה כאן ואל מי דיבר משה בפעם הזאת?

4.   למה לדעת פרשננו היה נחוץ לעשות כן?

5.   תוך כדי כך מלמדנו פרשננו דרך התוכחה, מה הן הוראותיו?

6.   איך לפי זה מתפרשים הפסוקים?

 

ב. תוספות ברכה.

פרק א' פסוק א':

 

1.   פרשננו נאחז בפסוקנו, בעצם מה מטריד אותו?

2.   איך הוא מנסה להסביר את הנאמר בענין דיבורו של משה?

3.   מהי תשובתו?

4.   במה הנאמר ביחזקאל עשוי לסייע לו?

5.   איך הוא מתרץ את העובדה שמשה הרי נתגדל בבית פרעה?

6.   פרשננו מביא סיפור מענין על בנו של הנודע ביהודה וקיסר אוסטריה, מה בדיוק אמר והתכוון הרב ואיך לדעת המבינים היה צריך לענותו?

7.   היש לכל זה מוסר השכל?

 

ג.   ספורונו עם פירוש הרבי י.קופרמן.

פרק א' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי של פרשננו ביחס לשימוש במלה: "הארץ" ואיך הוא מסביר זאת?

2.   איך הוא מבין: "ירושה" כאן?

3.   מהו חידושו של פרשננו ועל מה הוא מבסס זאת?

4.   למה במציאות זה לא קרה כך?

 

ד.   אור החיים.

פרק א' פסוקים י', יא':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק יוד'?

2.   מהי תשובתו בדיוק לקושי זה?

3.   מה פירוש המליצה: "אין מנין לרשעים"?

4.   איך הוא מפרש את פסוק יא'?

5.   פרשננו מסביר כי כל הנאמר יש לו מטרה צדדית אך חשובה, מהי?

 

ה.   הכתב והקבלה.

פרק ב' פסוק לד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון ומהי תשובתו?

2.   מהו הקושי או הקשיים בהבנת המשך הפסוק?

3.   מה האפשרויות לפרש את שורש: ח.ר.ם כאן?

4.   פרשננו אינו מקבל אפשרות שנהגו שונה בעבר הירדן מאשר בארץ כנען, למה זה חשוב לו?

5.   איך הוא מנסה לפרש את המלה:   "את" ולבסוף דוחה פירוש זה?

6.   מהי הוכחתו לאפשרות לפרש "חרם" לא בתור כליון?

7.   מהי דעת הרמב"ן בנדון?

8.   איך בעל הטעמים מסייע לדעה זו?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************