פרשת האזינו שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת האזינו

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/hazinu4.gif

 

 

אור-החיים

פרק לב' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   איך הוא מפרש את המושג "צדיק" עושה משפט דוקא?

2   פרשננו מבחין בין העמדת העולם על המשפט לבין נוהג של רחמים עם הבריות?

3.   מה הבעיה האפשרית הנלמדת מנח במסכת עבודה זרה?

4.   פרשננו קובע "ישר" - לפנים משורת הדין ואיך זה יתכן?

 

ב. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק לב' פסוקים ו'-ז':

 

שאלות

 

1.   הפרשנים כולם מחלקים שירה זו לחלקים, מה סיבה לכך ובמה זה מקל עליהם את ביאור הענין?

2.   חלוקת הרמב"ן לשלושה חלקים מהווה בסיס לחלוקות משנה נוספות, התוכל להסביר חלוקה זו של הרמב"ן?

3.   כל הפרשנים מנסים לדלות כאן דברי עידוד ותכנית גם לעתיך, התוכל למצוא את הדברים בפסוקים?

4.   מהו הרעיון המצריך להסבר הפסוקים כאן ומה מטרת השירה כולה?

 

ג. ספרי - עם התורה והמצוה להמלבי"ם.

פרק לב' פסוק ז':

 

1.   הספרי מסביר זכור - הזהר והזכר מה הוא מחדש בכך?

2. מהו הרעיון שבכל דור ודור ישבו מאנשי או כאנשי הדורות החוטאים השונים?

3.   האם זה אופטימי או פסימי עבורנו?

4.   מי הם האבות, הזקנים והדורות?

5.   פרשננו מסביר כי כל ההשתלשלות הזו בכיוון אל הטוב, איך הוא עושה זאת ומה המטרה בכך?

6.   חומר וצורה - חזק וחלש, מה קובע פרשננו בכך?

7.  האדם בבריאה וישראל בין האומות נבראו בסוף, למה ומה זה מלמד?

 

ד.   מדרש אריאל.

פרק לב' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   פרשננו נאחז כאן בהגדרת אב וזקן, מה מובילו לכך?

2.   מה בדיוק למד ר' יוחנן?

3.   לבסוף למה הקדים את האב לסב?

 

ה. רש"ר הירש.

פרק לב' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מסביר את תולדות האנושות כאשר אמנם הכיר בכח עליון, אך לא הבינו את ייחודו, למה זה חשוב לו?

2.   פרשננו קבוע שהשוני במקומות הוא הקובע את אופי ותכונות העמים היושבים, מה זה משנה?

3.   העם - תוצא מובהק של ארצו - האם זה שבח, זכות או חובה?

4.   מהי לפי זה הצבת "גבולות עמים"?

5.   ,האדמה משתלטת עליהם" איך זה פועל ומהי המסקנא מכך?

6.   עכשיו היכן אנחנו בעסק הזה?

7.   מהו פירושו   ל"יצב"?

8.   התתכן מסקנא מוסרית מן הנאמר כאן?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************