פרשת וארא שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וארא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaera4.gif

 

 

א.   בכור שור.

פרק ו' פסוקים ג'-ח':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מסביר את התיחסות הקב"ה לאבות, מה הוא עשה אתם ולמענם?

2.   מה בכל זאת נמנע מהם עפ"י פירושו: "לא נודעתי"?

3.   איך שתי מגמות אלה מסתדרות בכל זאת?

4.   מה מוסיף ומחדש פרשננו בביאורו לפסוקים ד', ה'?

5.   התוכל לפרש במדויק את האימרה הידועה המופיעה כאן (בארמית) המצוטטת לרוב?

6.   מה מבטיח הקב"ה בפסוק ו' לדעת פרשננו ומה חידושו?

7.   בפסוק ז' מתמודד פרשננו עם בעיה מסוימת, מהי ואיך הוא פותר זאת?

8.   מהי בדיוק ההבטחה בפסוק ח'?

9.   איך הוא מסביר את המלה: מורשה, ומהו חידושו כאן?

10. מהו הרמז ולמה?

 

ב.   כלי יקר.

פרק ו' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מגדיר את השיעבוד במצרים בארבע קטגוריות, התוכל להסביר?

2.   מהו לפי זה ההסבר ההגיוני של דרכי השיעבוד ועל כן גם אופן ההצלה?

3.   מה לדעתו החמור מכל ולמה?

4.   מהי דעתו על: "הדר בחוץ לארץ" ולמה זה כל כך חמור?

5.   למה מן גירות צריך "גאולה" דוקא?

6.   מה הם היחסים המיוחדים בין הקב"ה לבין ישראל ואיך הם מבוטאים?

7.   פרשננו מסביר את השימוש בשם אלוקים בשלושת האבות, מה הן הגדרותיו למעשי האבות כל אחד לפי תכונותיו ומעשיו?

8.   מה המשותף לכולם?

9.   בקטע האחרון סוטה פרשננו מן הפשט, למה ומה פירוש?

 

ג. אור החיים.

פרק ו' פסוקים ז', ח':

 

שאלות

 

1.   מה קשה לו בפסוק ז' ומהי תשובתו?

2.   בסוף קטע זה: "ועוד ירצה לומר..." הוא מוסיף משהו יחודי, מהו?

3.   מהו הקושי שפרשננו מעלה בפסוק ח' ואיזה סוג קושי זה?

4.   היש לך תשובה פשוטה לכך מבלעדי פירושו?

5.   מהו בעצם פירושו כאן?

6.   הבאה לארץ - בתנאי, היש לכך גם משמעות על המשך ישיבתם בה?

 

ד.   תורת משה - האלשיך.

פרק ז' פסוקים ו'-ז':

 

שאלות

 

1.   ארבע שאלות שונות מעלה פרשננו כאן, התוכל למנותן ולהסבירן?

2.   מה היו היחסים בין משה לאהרון לפי המתואר כאן?

3.   האם שיתוף הפעולה ביניהם היה בנוי על "ראשון בין שווים" או על הירארכיה?

4.   מהי שאלתו בבואו לפרש את פסוק ז'?

5.   מה תשובתו מתוך הפסוק?

6.   בקטע האחרון נוקט פרשננו שיטה אחרת, מהי?

7.   למה הוא משתמש כאן בכלל: מחשבה טובה - הקב"ה מצרפה למעשה?

 

ה.   המשתדל.

פרק ז' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי או הקשיים כאן?

2.   שדים וכשפים איך חז"ל התייחסו לזה?

3.   מה דעת האבן-עזרא?

4.   איך מתאר החכם מיכאליס את מעשי התרמית של אחיזת עיניים?

5.   מה היתה הבעיה של משה בכל זה והאם הוא התגבר על כך?

 

ו.   הכתב והקבלה.

פרק ז' פסוק יט': בעצים ובאבנים:

 

שאלות

 

1.   איזה קושי נוסף מוצא פרשננו כאן?

2.   מהו הפולקלור שעליו הוא מסתמך?

3.   מה החשיבות של ענין זה כאן?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.