פרשת ואתחנן שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת ואתחנן

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

 

רש"ר הירש.

פרק ד' פסוק ב':

 

שאלות.

 

1.   פסוקנו עוסק באחת השאלות הקשות והנפוצות, התוכל להגדירה ולהסבירה?

2.   איך ובמה ניתן "לזייף את דבר ה'"?

3.   איך יתכן   "להוסיף" ובכל זאת לא לעבור על האיסור כאן?

4.   מה הם ה"סייגים" שקבעו חז"ל ובמה הם שונים מן המצוות שניתנו בתורה?

5.   מהו בדיוק האיסור המופיע כאן?

6.   האם הוא עוסק בענין כללי או במצוה מסוימת?

7.   מהו הרעיון באיסור זה?

 

הכתב והקבלה.

פרק ד' פסוק ו':

 

שאלות.

 

1.   התוכל להסביר ולנמק את קושייתו של פרשננו בראשית דבריו?

2.   מהי הגדרתו למצוות השכליות ולחוקים?

3.   אלה "קודמים בזמן ובטבע" ואלה "קודמים להם במעלה" התוכל להסביר?

4.   מהי הגדרתו למושג "קרבת אלוקים"?

5.   פרשנו מביא רשימה ארוכה של מצוות, מה המשותף בהן?

 6.   איך ובמה נראה ניסים ונפלאות לעיני כל?

7.   מה קרה לאחר החורבנות?

8.   החוקים "ניראים לכסילות" אך הם "חכמה רבה ובינה גדולה" איך זה פועל?

9.   לאור כל זה איך מתפרש פסוקנו?

 

מדרש רבה.

פרק ד' פסוק ז':

 

שאלות.

 

1.   לכאורה מה הקושי בהסבר הפסוק המצוטט?

2.   מהי תשובת המדרש לקושי זה?

3.   מהי הדוגמא שפרשננו מביא לענין הכרעת "בית דין של מטה" ולמה דוקא דוגמה זו.

4.   מהו הרעיון בכך?

5.   איך מתפרש הפסוק המצוטט מספר ויקרא כג', ב' לאור המדרש?

 

תוסופת ברכה.

פרק ד' פסוק טו':

 

שאלות.

 

1.   קרא את הפסוק ואת הפסוק לאחריו, איך היית מבין פסוקים אלה ללא הפירושים המקובלים?

2.   מה לדעתך הביא את חז"ל ורב המפרשים להבין את הפסוק כפי שהסבירוהו?

3.   פרשננו מביא את דעת חז"ל וכן דעה שונה הניתן לראות מכן את עמדתו הוא?

4.   בהמשך מביא פרשננו את הדעה שהמדובר דוקא בנפש ומביא את הפסוק הבא כהוכחה, התוכל להסבירו?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון