פרשת ואתחנן שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ואתחנן

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vaet1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaet2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaet3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaet4.gif

 

 

א. ספורנו - עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק ה' פסוקים ג'-ו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לכאורה עליו עונה פרשננו בפסוק ג'?

2.   למה נחוצה היתה ברית שניה?

3.   מה בדיוק קיבלו עליהם בברית זו?

4.   איך הוא מסביר: "פנים בפנים"?

5.   מה ההבלד בין "לאמר, לבין "וידבר, ומתי התורה משתמשת בביטויים אלה?

6.   מה בדיוק קרה בעם מתן תורה ועשרת הדיברות בענין תפקידו של משה?

 

ב.   מדרשי תורה לר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק ה' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו עונה תשובה מעניינת לשאלה ידועה, מהי השאלה ומה בדיוק תשובתו?

2.   למה לדעתו נאמר: "זכור ושמור"?

3.   מה משיוחד בשבת דוקא?

4.   איך הוא מסביר באופן פשטני את טעם מצוה זו?

 

ג.   המשתדל.

פרק ה' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   על איזה קושי שלא כתוב כאן, מנסה פרשננו להשיב?

2.   איך הוא מסביר את השימוש בשורש "שמר" כאן ומה מובנו?

3.   למה זה אינו ככתוב בישעיהו?

 

ד.   הכתב והקבלה.

פרק ה' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי המטריד את פרשננו בפסוקנו?

2.   פרשננו קובע שתי צורות של קיום המצוה, מה הן ומה ההבדל ביניהן?

3.   ההבדל בין האדון לעבד מתבטא גם בקיום מצוה זו איך ולמה?

4.   מהו לפי הטעם של מצוה זו והאם היו טעם אחיד?

 

ה.   משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק ה' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   מהי בדיוק קושיתו של פרשננו על הנאמר בפסוק כאן?

2.   פרשננו מבסס את תשובתו על ההבדל בין דברות ראשונות לאחרונות, איך הוא עושה זאת.?

3.   מה פירוש: "כולם לצביונם ולדעתם נבראו" ומה המסקנא מכך?

4.   לוף, בגד וזמן, איך הם קשורים לענין ציווי השבת ומה זה שייך לכאן?

5.   למה ניתן היה לחשוב שאין צורך להזכיר שור וחמור ולמה בכל זאת יש לעשות זאת?

 

ו.   מדרש רבה.

פרק ו' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   למה היה צריך משה "לגנוב" אמירה זו ומה המיוחד בה?

2.   המשל משווה את משה ל"אחד שגנב" וכי יתכן כל לומר על משה רבינו אדון נביאים, מה כוונת המדרש בכך?

3.   במה יום הכיפורים משנה את המצב?

4.   מה הרעיון בכל זה?

 

ז. ספר החינוך.

פרק ו' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק המצוה כאן?

2.   פרשננו - כדרכו בכל ספר החינוך מחפס טעם- נימוק הגיוני למצוות, מהי תשובתו לכך כאן?

3.   במה דומה מצוה זו לתפילין?

4.   תפילין, ציצית, מזוזה, מה המבדיל ומה המשותף ביניהם?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************