פרשת וזאת הברכה שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וזאת הברכה

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot4.gif

 

 

א. משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק לג' פסוקים כח'-כט':

 

שאלות

 

1.   קרא בשנית את הפסוק ומצא פירוש פשוט - אם אפשר - לנאמר בו.

2.   מה הקשיים העשויים להתעורר למקרא הפסוק?

3.   פרשננו מבאר כאן בפעם נוספת את דעתו על הגדרת הנס ומהותו, התוכל להרחיב ולהסביר?

4.   מה בדיוק קרה בימי שמעון בן שטח ומה פרשננו רוצה ללמוד מכך?

5.   האם נס או שינוי בטבע הוא סימן חיובי או לא?

6.   מתי ואיך הקב"ה "יהפוך הסידור בטבעי" ולאיזה צורך?

7.   איך הוא מסביר "ובגאותו שחקים"?

8.   אל מה תשמש החרב ומה זה בא לסמל?

9.   התוכל לסכם ולהסביר מהי דעתו והגדרתו למושגים טבע ונס?

 

ב.   רבינו בחיי.

פרק לג' פסוק כט':

 

שאלות

 

1.   מה מכריחו לפרש כי הפסוק אינו עוסק בעולמנו זה כי אם בעולם הבא?

2.   איך הוא מסביר: "עם לבדד ישכון" בתור ברכה?

3.   מה הבעיה עם "תכלית הגמול" ואל מה מוביל פרשננו?

4.   מהו הקושי במלה: "עם" ואיך הוא מסביר זאת כאן?

5.   "מגן וחרב" מה הם לדעתו?

6.   מהו אותו: "כלל גדול לכל היעודים בתורה"?

7.   מיהו אותו "מלך ישראל" ומה היה ראוי להעשות אתו ועל ידו?

8.   במה ולמה רצה משה לחתום דבריו?

 

ג.   מדרש אריאל.

פרק לג' פסוק כט':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי שלו עליו הוא מנסה להשיב?

2.   מתי ולמה תתגאה בחרב?

3.   מה גורם לכל זה?

4.   מה פירוש "שהחרב שייכת באמת לעשיו" ומה לכאורה הקושי בכך?

5.   איך בכל זאת זה מסתדר?

 

ד.   חזקוני.

פרק לג' פסוקים ח'-יב':

 

שאלות

 

1. מה הקושי בפסוק ח' ובמה התשובה כאן עונה על כך?

2.   הידוע לך על תשובה אחרת?

3.   מה הרבותא שאף בישראל לא קם נביא כמו משה?

4.   שתי תשובות שונות נותן פרשננו לענין "פנים אל פנים", מה הן ומה ההבדל ביניהן?

5.   מה מכריח את פרשננו לפרש את "מורא" באופן כל כך שונה מן המקובל?

6.   בעצם מהו פירושו ומה מסקנתו מכך?

 

ה.   אור החיים.

פרק לד' פסוק י':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו קובע כי מהלה: "קם" כאן היא לשון עבר, מה מביאו לכך ומה זה משנה?

2.   איך הוא מפרש: "עוד" ולמה?

3.   מה הרעיון שכל נבואתו של משה באה "באמצעות ישראל" ומה המסקנא או התוצאה של זה?

4.   איך שייכים האותות להכרת ה'?

5.   למה כתוב פעמיים ענין האמונה של העם במשה ומה זה בא ללמדנו?

6.   התוכל להסביר למה פרשננו פירוש "יד חזקה" ו"מורא גדול" כפי שפירש ומה הוא רוצה לחזק בכך?

7.   מהו חידושו בענין: "לעיני כל ישראל"?

8.   האם זה לשבח או לגנאי לישראל?

9.   מה - לפי זה - מעמדנו אנו לענין זה?

10.   האם ה"תוצאות בשטח" אישרו את הערכותיו?

 

ו.   צרור המור.

פרק לד' פסוקים י'-יא':

 

שאלות

 

1.  התוכל להסביר את דעת פרשננו - עפ"י פירושו בפסוק יוד - מה ההבדלים בין משה לשאר הנביאים?

2.   איך הוא מרחיב את דברי הנביא מלאכי המצוטטים?

3.   על איזה קושי אפשרי מנסה פרשננו לענות בדברו בפסוק יא'?

4.   התוכל להסביר את המשל המצוטט כאן בארמית ממסכת מנחות פה ע"א?

5.   במה התבטאה גבורתו של משה וגודל לבבו?

 

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.