פרשת וזאת הברכה שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וזאת הברכה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק לד', פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מסביר פרשננו שינוי לשון מסוים, מה הבעיה ומהי תשובתו?

2.   מה כתב האבן-עזרא ולמה פרשננו אינו מקבלו?

3.   מהי תשובת פרשננו בקטע השני המתחיל ב: אולי...

4.   בקטע השלישי: "עוד אפשר..." מעלה פרשננו רעיון מענין, מהו?

5.   בקטע הרביעי מסביר פרשנהנו ענין פסיכולוגי וגם מעשי, התוכל לפרט?

6.   מה פירוש: "חסרון תועליות שמעצמו"?

 

ב. חזקוני.

פרק לג' פסוקים טו'-יז':

 

שאלות

 

1.   לכאורה, מה הקושי בפסוק טו' עליו עונה פרשננו?

2.   מיהו "שוכן סנה" ומהו רצונו?

3.   איך הוא מסביר כאן: "נזיר"?

4.   מיהו "המלך" הראשון לדעתו והאם זה מסתדר עם המציאות?

5.   מה מקומם של אפרים ומנשה כאן?

 

ג. בכור שור.

פרק לג' פסוקים טז', יז':

 

שאלות

 

1.   מהו פירושו ל: "מגד"?

2.   איך הוא מסביר את השורש: "נזר"?

3.   פרשננו קובע כי "המלך" הראשון היה משבט יוסף ורוב מלכי ישראל היו משבטו, אל מה הוא רוצה להוביל בכך?

4.   פרשננו קובע כי יוסף קיבל נחלה כפולה, איך ולמה?

5.   מה ומי הם הקרניים והרבבות?

 

ד.   רמב"ן.

פרק לד' פסוק יא':

 

1.   פרשננו מסביר את ההבדל בין אותות ומופתים, התוכל להסביר?

2.   האם הבדל זה הוא גם רעיוני מעבר למעשי?

3.   מה לדעתו ההבדל בין משה לשאר הנביאים?

4.   מהי דעת הרמב"ם על כך?

5.   למה פרשננו אינו מסכים עימו ומה הוכחותיו?

6.   איך אחרי כל זה הוא חוזר ומסביר את ייחודו של משה מעל ומעבר כל הנביאים?

7.   בסוף, מהו פירושו "על דרך האמת"?

 

ה.   רבינו בחיי.

פרק לד' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוקנו?

2.   מהי תשובת פרשננו לכך כאשר הוא מחלק בין שני סוגים של הרואים את הניסים?

3.   מה לפי זה ההבדל היסודי בין נבואת משה לבין נבואות שאר הנביאים?

4.   האם זה אכן מה שקרה במציאות?

5.   מה בדיוק אומר המדרש כאן ולמה זה חשוב להדגיש?

 

ו.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק לד' פסוק יב':

 

שאלות  

1.   על מה בפסוק נאחז פרשננו לפרש דבריו כאן?

2.   מה בדיוק קרה עם הנביא יונה ומה מתפרש על ידי כך?

3.   במה שמחת בית השואבה היה כה רב?

4.   מהי הגדרתו למושגים "רוח הקודש" לעומת "עילוי שכינה"?

5.   מה מתאר ר' ישמעאל מן הנעשה בהר הבית ומה הרעיון בכך?

6.   לעומת כל זאת איך ובמה היה כוחו של משה רב יותר מכל?

 

ז.   מדרש אריאל.

פרק לד' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מסביר את ייחודו של משה לכאורה מה הקושי המצריך זאת?

2.   מה בדיוק היתה גדולתו המיוחדת של משה?

3.   לעומתו, איך אנו לומדים ומבינים את: "ניסיך שבכל יום עמנו"?

4.   על כן מה בדיוק מובנו של הפסוק המצוטט מתהילים?

5.   מה הרעיון בכך?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************