פרשת וזאת הברכה שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וזאת הברכה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vezot4.gif

 

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק לג' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי או התמיהה האפשריים המכוונים את פרשננו בבואו לפרש פסוק זה?

2.   למה היה צריך להראות למשה את הארץ?

3.   מה בדיוק ביקש הקב"ה ממשה כאן?

4.   איך קשורה הברכה בין העם לארץ?

5.   ברכת ארץ ישראל קשורה לעם, על איזה רעיון רומז פרשננו, הנרמז בתוכחה בספר ויקרא?

6.   מהו הפירוש היחידני שפרשן פרשננו מוצא כאן?

7.   איך הוא מסביר את השימוש בלשון: "וזאת"?

8.   איזה סוגי ראיה אפשריים ומה ההבדל האפשרי בין ראיית אברהם לראיית משה?

 

ב.   אור החיים.

פרק לג' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   פרשננו קובע שברכה זו היא תוספת לברכות קודמות, למה זה חשוב לו?

2.   איך הוא מסביר את: "וזאת" לפי זה?

3.   ארבעה נימוקים שונים מביא פרשננו לקביעתו על כי ברכה זו היא המעולה בברכות, התוכל למנותם ולהסבירם?

4.   מהו הרעיון המרומז בפירושו: "איש האלוקים" ומה הראיה מן המצוטט ממגילת רות?

5.   למה זכה משה להקרא כך רק אחרי ברכת כאן?

בקטע האחרון קובע   פרשננו את מעמדו של משה מעל האבות, איך ולמה?

 

ג. צרור המור.

פרק לג' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   ארבע סיבות מונה פרשננו לנצחון והצלה אפשריים, התוכל למנותם ולהסבירם?

2.   איך כל זה מתאחד אצל יהודה?

3.   למה לא ברך את שמעון ואיך הוא הכלילו אצל יהודה?

4.   היכן שוכן שבט שמעון והיש לזה קשר?

5.   פרשננו מבחין בין ברכות לראובן ויהודה לברכות שאר השבטים, למה?

6.   מה עם שבט לוי לפי זה?

 

ד.   בכור שור.

פרק לג' פסוקים ח', ט':

 

שאלות

 

1.   שתי תשובות נותן פרשננו למה משה ברך את שבט לוי ולא נקט בדרך יעקב,

מהן?

2.   איך כל ישראל צריכים ל"תומיך ואוריך"?

3.   מי הם: "איש חסידיך"?

4.   מה לדעת פרשננו קרה בדיוק בעת חטא מי המריבה ואיך פרשננו מסביר זאת?

5.   מה הקושי האפשרי בפסוק ט', איך הפירוש הרגיל (רש"י) ומה דעת פרשננו?

6.   במה התבטאה שמירת הברית של שבט לוי?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************