פרשת ויגש שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת ויגש

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig3.gif

 

 

א. רש"ר הירש:

פרק מו' פסוקים כט, ל':

 

שאלות

 

1.   על איזה קושי או קשיים מנסה פרשננו לענות בדבריו על פסוק כט'?

2.   איך הוא מתאר את ההבדל בין שני האישים כאן?

3.   מה כוונתו באומרו: "יעקב כבר היה לישראל" ואיך זה שייך לעניננו?

4.   מה הקושי בפסוק ל' ומה מענהו?

 

ב. ברכת פרץ.

פרק מו' פסוק כט':

 

שאלות

 

1.   מנין לרש"י שרק יוסף נפל על צווארי אביו?

2.   למה יוסף לא עשה כאביו בענין קריאת שמע?

3.   מהי דעת המהר"ל ובמה היא יותר מתקבלת על הדעת?

4.   למה לפי זה   ,לא היה יכול יוסף לקרוא" קריאת שמע?

5.   מה הרעיון בכל זה?

 

ג.   אבני שהם.

פרק מו' פסוק כט':

 

שאלות

 

1.   מה מכריח את חז"ל ובעקבותיהם רש"י להכניס את ענין קריאת שמע לכאן ולא לפרש כפשוטו?

2.   איך פרשננו מסביר את עמדת חז"ל?

3.   מה הקושי אצל אליה ואלישע והאם זה אותו קושי כמו אצלנו?

4.   מה הרעיון בכל זה?

 

ד.   הכתב והקבלה.

פרק מו' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו כאן

2.   איך הוא מסביר את בקשתו: "אמותה הפעם"?

3.   מה מוסיף הה'א לדעתו ומה הוכחתו מן המצוטט?

 

ה. המשתדל.

פרק מו' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מפרש את דברי יעקב כמשאלה, בעצם מה הוא מחדש בכך?

2.   מה רצה יעקב למנוע?

3.   מהו לדעתו הקושי במלה: "הפעם" ומהי תשובתו לפי הפסוק המצוטט?

 

ו.   צרור המור.

פרק מו' פסוק לא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בפסוק המצריך ביאור ותירוצים?

2.   מה היה מעמדו של יוסף – לפי כל זה – במצרים?

3.   מה בדיוק רצה יוסף להשיג ובאילו אמצעים?

4.   האם האחים נהגו בהתאם להוראותיו?

 

ז.   שד"ל.

פרק כה' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   עם מי ועל מה מתווכח פרשננו עם "המתעקש"?

2.   מה היא הוחכתו?

3.   מנין לו שאברהם נקבר רחוק ממשפחתו?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]