פרשת ויחי שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת ויחי

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayich-m.htm

 

 

מדרש תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד, פרק מ"ח, פסוק טז:

 

שאלות:

 

1.   התוכל להסביר את קושייתו של המקשה?

 

2.   מהי תמיהתו של פרשננו על המקשה ומה הן הוכחותיו?

 

3.   פרשננו מבחין בין שני סוגי מלאכים.   התוכל להסביר?

 

4.   פרשננו קובע כי "אין דבר רע יורד מן השמיים".   מה פירוש הדברים הללו בהרחבתו "אין הרע מכוון בעצמו"?

 

5.   מהי אם כן מטרת המלאכים ותפקידיהם?

 

6.   "לפי כח המקבל וזכותו ישולח לו המלאך היותר חשוב".   התוכל להסביר דבריו אלה בהרחבה?

 

7.   מהו אם כן "מלאך" לפי תפיסה זו?

 

8.   פרשננו קובע כי זוהי בעצם "השכינה" המופיעה ושהובטח למשה ללכת עם ישראל.   איך זה פועל?

 

 

המשתדל, פרק מ"ח, פסוק טז:

 

שאלות:

 

1.   מהו פירושו של רש"י כאן עפ"י הרחבתו של פרשננו?

 

2.   מה "תקנו" השומרונים ואיך מתפרש הפסוק כך?

 

3.   מה היה פירושו של פרשננו "מתחילה", ובמה שונה פירושו הנוכחי המוזכר כבר למעלה?

 

4.   פרשננו מביא שני פירושים ל"וידגו".   התוכל להסבירם?

 

5.   מהי דעת הספורנו כאן ואיך מתייחס אליה פרשננו?

 

6.   מהי דעת אביו של פרשננו?

 

7.   לבסוף מביא פרשננו דעה שונה (של דח"א ז"ל).   התוכל להסבירה?

 

 

רש"ר הירש, פרק מ"ח, פסוק טז:

 

שאלות:

 

1.   למה דוקא בהקשר לכאן קשה לומר על המלאך שדוקא הוא יברך?

 

2.   פרשננו נותן הסבר מעניין למושגים גאולה ופרנסה.   התוכל להסביר ולנמק?

 

3.   איך הוא מסביר את הפסוק המצוטט מתהילים קי"א?

 

4.   פרשננו מנסה את כוחו בביאור השורש "גאל".   התוכל להסבירו?

 

5.   השקפתו של פרשננו על "המזיקים" המסתובבים סביבנו מהווה בסיס לפירושו כאן.   התוכל להסביר?

 

6.   איך הקב"ה מציל אותנו מן הפגעים הללו?

 

7.   איך פרשננו מסביר את דברי ר' שמואל בר נחמן.   מהי לכאורה הבעייה ומהו פתרונה?

 

8.   מהו לפי זה המלאך?

 

9.   באופן מפתיע מנסה פרשננו להסביר כי ייתכן ומלאך נגזר ממלך.   מהו פירושו בכך?

 

10.   מהי לפי כל זה תפילת יעקב כאן?

 

 

רמב"ן, פרק כ"ח, פסוק יז:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בתחילת הפסוק עליו מנסה פרשננו לענות?

 

2.   מה חשב יוסף לפי זה ועל כן, מה היה חששו?

 

3.   איך בכל זאת "נתפייס"?

 

 

מלאכת מחשבת, פרק מ"א, פסוק יז:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי הנראה לו?

 

2.   למה לא היה יוסף חושש לו זה היה במקרה?

 

3.   למה בכל זאת חשש כאן והורע לו?

 

4.   איך מתפרשת בזה השאלה בתחילת דבריו?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1998   ישיבת הר עציון