פרשת ויחי שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויחי

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayehi1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayehi2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayehi3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayehi4.gif

 

 

א. רד"ק:

פרק מט' פסוקים כה', כו':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי או הקשיים עליהם עונה פרשננו בקטע הראשון?

2.   מה פירוש "עומד במקום שנים" ומה זה מבאר אצלנו?

3.   מה הן "ברכות שמים" ומה הן ברכות הארץ ומה המיוחד בהן?

4.   מה הם פירושיו השונים ל"שדיים ורחם"?

5.   לדעתו שלושה שותפים בברכת הילוד, התוכל להסביר?

6.   מה מחייבו לפרש: גברו - יגברו בלשון עתיד?

7.   התוכל להסביר את פירושיו לשלושת המילים: תאות, גבעת, עולם?

 

 

ב. תועליות להרלב"ג:

פרק מט' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   על שני קשיים אפריים בפסוק מנסה פרשנו להשיב, מה הם?

2.   מה הלקח שפרשננו רוצה ללמדנו כאן?

3.   איך ניתן להוכיח זאת דוקא מיוסף?

4.   מהו פירושו למושג "נזיר"?

 

 

ג. מדרש רבה:

פרק מט' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   מה מביא לדעתך את המדרש לדרוש את הפסוק באופן כל כך רחוק מן הפשט הנראה לעין?

2.   למה השבטים רבים על מיקום בית המקדש, הרי בסופו של דבר צריך להבנות בחלקו של אחד מהם.

3.   המדרש מכנה את חטא השבטים במכירת יוסף בתור גניבה, האם זה עונה על הענין?

4.   איזה פירושים ניתנים כאן לאפרתה?

5.   לבסוף היכן נבנה בית המקדש לפי המקורות?

6.   הידוע לך עוד שני נימוקים למה זכה בנימין דוקא?

 

ד. המשתדל:

פרק מט' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון ומה בדיוק התשובה?

2.   התוכל להסביר דברי פרשננו בענין מועדי הטרף והאכילה של הזאת ומה זה בא ללמדנו?

3.   מה הברכה בחלוקת השלל?

4.   מה בדיוק הראיה מן הכתובים בספר שופטים כי?

 

ה. כלי יקר:

פרק מט' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   שלוש שאלות מעלה פרשננו, מה הן?

2.   פרשננו משתמש בפסוקנו ללמדנו מוסר השכל הרבה מעבר לפירוש הענין בפסוק.

3.   התוכל להסביר את הרעיון של בוקר לעמות ערב, לחם לעומת מותרות, עד לעמות שלל?

4.   איך הוא מסביר את המושגים עד ושלל למרות שהוא מבין שאין זה פשט הדברים?

5.   אל איזה מסקנא הוא בא להובילנו בכל זה?

 

ו. רש"ר הירש:

פרק מט' פסוקים כה', כו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מוצא חוסר הגיון בסדר הדברים בפסוק כה' ומנסה להסבירו, מהן בדיוק תשובותיו?

2.   בקטע הראשון בפסוק כו' עונה פרשננו על שתי בעיות האחת השימוש במלה: "על" והשימוש ב: "הורי", התוכל להסביר מה הקשיים לכאורה?

3.   מהי תשובת פרשננו לכך?

4.   איך הוא מסביר: "גבעת עולם" ומהי תאוות גבעת עולם לדעתו?

5.   מהי הקפדתו על הבנה נכונה של המושג: "נזיר" ומה הוא רוצה ללמדנו בכך?

6.   במה ואיך היה יוסף "נזיר"?

7.   פשרננו בקטע האחרון מסביר את המיוחד של יהודה ויוסף והיחס ביניהם, איך זה מסתדר עם פסוקי הברכות?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.