פרשת ויחי שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וירא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera4.gif

 

 

א. משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן

פרק יח', פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   פרשננו היה בין השאר גם בעל חוש הומר, כאן הוא קורא לכך "דרך הלצה" מה בכלל הבעיה האפשרית בפסוק המאפשרת לו זאת?

2.   תוך כדי דבריו הוא מלמדנו על כלל חשוב בשימוש "אחר-אחרי", התוכל להוכיח זאת ממקומות אחרים?

3.   מה לפי זה אמר אברהם למלאכים ולמה?

 

ב. חזקוני.

פרק חי', פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מה מחדש לנו פרשננו בקטע הראשון של דבריו?

2.   היש לך תשובה אחרת - פשוטה - לכך?

3.   פרשננו ממשיך ומצטט דברי המדרש המפורסם על "בקשות"   האבות מה יכולה להיות הסיבה לכך?

4.   מה בדיוק ביקש אברהם ולמה ומה ניתן לו?

5.   מה רצה יצחק ומה ניתן לו?

6.   איך יעקב הבין חולי ולמה זה היה חשוב לו?

7.   זיקנה, יסורין וחולי, התוכל למצוא משותף, הבדל והדרגתיות?

8. מה הרעיון בכל זה?

 

ג. רש"ר הירש.

פרק יח' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מנסה להסביר את המושג: "דרך ה'" לכאורה מה הבעיה בכלל?

2.   לדעתו שתי הוראות לכך, התוכל להסבירן?

3.   אם אלה שתי דרכים או משהו אחר, שונה, ומה?

4.   מה התפקיד שעל "בני אברהם" להתחונך לקראתו ואיך זה יתבטא על ידם?

5.   למה מכניס פרשננו את ענין מצות מילה לכאן ומה היא באה לסמל וללמד?

6.   פרשננו מבחין שבתוב: "... לעשות" ולא "ועשו", מה הוא לומד מכך?

 

ד. בכור שור.

פרק יט' פסוקים ח'-טו':

 

שאלות

 

1.   מה הבעיה שלו בואו לפרשיות פסוק ח'?

2.   מה קשה לו בפסוק ט' ומה פירושו?

3.   איך הוא מסביר את השימוש בלשון: "כעת חיה"?

4.   איך פרשננו מסביר את פסוק יד' ובמה הוא שונה מן המקובל?

5.   בפסוק טו' מנסה פרשננו להתמודד עם בעית אמירת אמת או הכחשה, התוכל להסביר את הפסוק עפ"י ביאורו?

 

ה. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק י' פסוקים יא', יד', טו':

 

שאלות

 

1.   על איזה קושי עומד פרשננו בבואו לפרש את פסוק יא'?

2.   זו הזדמנות להכניס לנו את דברי הגמרא ממס' עירובין, מה הרעיון בכך?

3.   למה חשוב לנו לדעת מתי יצא לוט?

4.   פרשננו מתווכח עם רש"י על מועדה המדויק של ההפיכה, למה זה משמעותי?

 

ו. מדרש רבה.

פרק כא' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון של המדרש, מיהו "הוא" ולמה זה חשוב?

2.   מה הרעיון בכך שתפילת החולה עצמו היא החשובה?

3.   בקטע השני "הוא" הוא ישמעאל איך למה ניתן לפרש כך?

4.   כאן חז"ל מכניסים לנו רעיון של ההבדל הגדול בין דין שמים לדיני אדם, מה ציפינו ולמה אין זה הדין למעלה?

5.   מה הרעיון בכך?

 

ז.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק כא' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   פרשננו חוזר ומצטט את דברי המדרש הידוע מסבירו ומרחיבו, איך?

2.   מה פירוש: "אין הידיעה בזה מכרחת האפשר"?

3.   בקטע השני מסביר פרשננו ענין פקידת עוון התוכל להסביר

4.   בקטע הבא מעלה פרשננו רעיון נועז כי ישמעאל נמצא כאן בציווי הקב"ה, התוכל להסביר ולנמק?

5.   איך זה שייך לדרגות הנבואה של אברהם ושרה ואל נין לוט?

6.   בהמשך מפרש פרשננו את ראית הבאר כתופעה טבעית, מה הוא בא לחדש וללמדנו כאן?

7.   איך עפ"י זה מתבאר: "כי שמע אל קול הנער..."?

8.   למה כעסה הגר ומה עשתה לפי זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************