פרשת וילך שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וילך

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayel1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayel2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayel3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayel4.gif

 

א. רמב"ן.

פרק לא' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   איך ניתן לפרש זאת אחרת ממה שהוא פירש?

3.   למה בכל זאת נכתב רק: "ויכתוב משה..."?

4.   מהי השירה כאן ומה הגדרתו למושג שירה בכלל?

 

ב.   ספר החינוך.

פרק לא פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   מהי בדיוק המצוה על שתי דרגותיה?

2.   פרשננו קובע סיבה מעשית של הכנה ומוכנות, למה זה חשוב?

3.   פרשננו ממשיך ומנמק את הצורך בהרבה ספרים ובספרים חדשים ושימושיים, התוכל להסביר?

4.   לאור זה האם נמצה את כוונת התורה בהדפסת ספרי קודש, אף אם לא נכתבם כסת"ם?

5.   פרשננו מעודד ספריות פרטיות וציבוריות במסגרת מצוה זו, מהי הסיבה?

 

ג. אור החיים.

פרק לא' פסוקים יט', כז':

 

שאלות

 

1.   פרשננו רואה חשיבות לפרש את: "ועתה" מהו בעצם פירושו ועל מה בפסוקים הוא מתבסס?

2.   למה לדעתך יש חשיבות להקדים הכתיבה ללימודה ע"י יהושע וכל השאר?

3.   מה הם שלוש המצוות שהקב"ה ציווה כאן את משה, מה ההבדל ביניהן?

4.   מה הדיוקים שפרשננו לומד בפסוק כז'?

5.   איזה משמעויות יש לכך מעבר לצד הלשוני?

 

ד. המלבי"ם - תורה - אור.

פרק לא' פסוקים יט', כ', כא':

 

שאלות

 

1.   מה מן הנאמר בפסוקים מביא אותו להמשיך את משלו?

2. התוכל לפרט את המשל ועל פיו להסביר מה זה שיך לענייננו?

3.   האם זה בא לסנגר או לקטרג על ישראל?

4.   מה בדיוק רוצה פרשננו להוכיח כאן?

5.   מה היו "שתים רעות" שהם עשו?

6.   למה "לא יוכל" הקב"ה להענישם כפי שהם ראויים?

 

ה. צרור המור.

פרק לא' פסוקים יט'-כא':

 

שאלות

 

1.   מהי השירה ומה יש לעשות עמה?

2.   על איזה זמן השירה מדברת ולמה?

3.   פרשננו מנסה להסביר את הכפילות בפסוקים, מה הם רוצים ללמדנו?

4.   פרשננו מסביר כי זו נבואה לעתיד המנבאת את התנהגות ישראל, האם זה מעודד או מאכזב?

5.   איך יתכן שישובו "בעל כרחם" ומה זה מועיל?

6.   איך מובן לפי זה המצוטט מיחזקאל?

7.   למה שירה זאת היא "הבטחה גדולה לישראל"?

 

ו. רמב"ן.

פרק לא' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי הרעיוני בשימוש בשרש: "ידע" כלפי הקב"ה?

2.   מה ההבדל בין ידיעה בכל לידיעה בפועל?

3.   מה פירוש: "בידיעה סתם"?

4.   מהו סיכום דעתו של פרשננו?

 

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.