פרשת ויצא שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויצא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz4.gif

 

 

 

א.   כלי יקר.

פרק כח', פסוק י':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו בראשית הקטע הראשון?

2.   מהי הגדרתו למושגים: הליכה, יציאה?

3.   מהי תשובתו לפי זה?

4.   בקטע השני מקשה פרשננו בענין אחר, מהו?

5.   מהו הסברו כאן על כך?

6.   מה היה העונש?

7.   איך מתפרש: "נשנו?

8.   פרשננו קובע כי יוסף לא שכך אך נאלץ לכך, אל מה בדיוק?

 

ב.   תוספת ברכה.

פרק כח' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוקים ואח"כ את רש"י עליהם ותנסה לבאר הענין עלפיו.

2.   פרשננו קובע כי רש"י בדבריו מאחד דברי מדרש אך במקורם הם באים במחלוקת, מה המחלוקת שם ואיך רש"י מאחד זאת?

3.   מה הרעיון של המשוואה: לחם = עזיבה?

4.   לדעת פרשננו רש"י קובע כר' איסי, איך?

5.   למה המאמר המצוטט מתענית ה' אינו מתאים לכאן?

6.   פרשננו ממשיך להסביר שיתכן והמחלוקת היא בענין אחר, מהו ואיך עפ"י זה הענין מסתדר?

7.   לדעת פרשננו קיבל רש"י כאן דעת רבנן, במה?

8.   מה הרעיון בכל זה?

 

ג.   המשתדל.

פרק כט' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מנין לו שהיתה זו בכיה של שמחה ולמה חשוב לו להדגיש זאת?

2.   מה קשה לו בענין שהלכה רחל אצל אביה דוקא?

3.   מה הקושי בקשר לנשיקת יעקב את רחל?

4.   מה היתה קושית תלמידו?

5.   על מה ומה השיב תלמידו שבתי?

6.   מה מחזק בכך הרמב"ן.

 

ד.   רבינו בחיי.

פרק כט' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מנסה לבארו?

2.   האם הוא מסכים או חולק על דברי הפרשן הקודם?

3.   באיזו הוכחה לשונית הוא מנסה כאן להוכיח דבריו?

4.   מה דעתך בענין?

 

ה.   תורת משה - אלשיך.

פרק כט' פסוקים כא'-כג':

 

שאלות

 

1.   מה היה חששו של יעקב ואיך הוא מבוטא בפסוקים?

2.   מה הם הדברים שהם: "חלילה כדברי אחד הריקים"?

3.   מהי תשובת פרשננו לכל זה?

4.   איך התגבר לבן על כך?

5.   מהי שאלתו הכללית של פרשננו על הקטע השני?

6.   מה בדיוק היה ה"טריק" של לבן שהצליח לו?

7.   מה היתה טענתו המתחסדת של לבן שעליה קיבל אישור מאנשי עירו?

 

ו.   אבני שהם.

פרק כט' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו-קושיתו של פרשננו?

2.   מה בדיוק עשה לבן?

3.   מה חשבה זילפה שעשוי להשעות ואיך היא שימשה כלי בהערמה של לבן?

4.   למה אצל רחל הכל ברור ומובן?

5.   התוכל לשער מה מטרת כל הנסיונות בפירושים אלה וכוונתם?

 

ז.   אור החיים.

פרק ל' פסוקים א', ב', ג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו - בקטע הראשון - מסביר בדיוק מה קרה כאן עפ"י דיוקים בפסוק, התוכל להסביר?

2.   מה פירוש: "שלא הושוו המזגים" ואיך זה שייך לכאן?

3.   בקטע השני מעלה פרשננו נושא אחר, מהו ואיך עפ"י זה מתפרש הענין?

4.   מה הקושי האפשרי בפסוק ב' ואיך פרשננו מבארו?

5.   מהו הנושא איתו מתמודד פרשננו בדבריו בפסוק ג'?

6.   איך הוא מסביר את שינויי הלשון ומשמעותם?

7.   מה בדיוק המצב עם שרה והגר?

8.   על איזה קושי אפשרי הוא עונה בקטע האחרון?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************