פרשת ויצא שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויצא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz4.gif

 

 

המשתדל.

פרק לא' פסוקים מא', מב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק?

2.   פרשננו מבחין כאן בשתי בחינות התוכל להסבירן?

3.   האם יש בכך הסבר לאריכות יותר בקטע השני ומהו?

4.   מה לדעתו הקושי בפסוק מה'?

5.   מה מאלצו לומר שיש בכך גוזמא?

6.   מהו הקושי ב: "ויוכח אמש" ומה תשובת פרשננו?

 

כלי יקר.

פרק לא' פסוק מב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מנסה להתמודד עם לשון מוזרה בפסוק, מה הקשיים האפשריים ואיך אתה מבינם כפשוטם?

2.   מי פחד ממי ולמה?

3.   מה מוכיח: "ויוכח אמש"?

4.   מהי דעת האברבנאל בענין השבועה והאם פרשננו מסכים לה?

5.   היש הבדל ומהו בין דעה זו לבין "מורא אביו"?

 

ג.   רש"ר הירש.

פרק לא' פסוקיםמב'-מט':

 

שאלות

 

1.   למה חשוב לו להדגיש כי "פחד" אינו שם ה', אם כן מהו?

2.   האם ניתן להבין שזכות יצחק עולה כאן על מסירות אברהם?

3.   במה ולמה זכות מלאכה עדיפה, התוכל להביא הוכחות על כך?

4.   מהו הקושי האפשרי בפסוק מג' ואיך   פרשננו עונה על כך?

5.   מהו חידושו בפירושו את פסוק מד'?

6.   פרשננו מתייחס לחוסר הסימטריות בהתנהגות לבין יעקב, מה בדיוק קרה ולמה?

7.   מה הקושי האפשרי בפסוק מו' ומהי תשובת פרשננו?

8.   פרשננו מנסה להסביר שינוי לשון בין מה שעשה לבן לבין מה שעשה יעקב, לשם כך הוא גם "קובע" מקום לכל אחד מן הסימנים התוכל להסביר ולנמק"?

 

ד.   אור החיים.

פרק לא' פסוק מג':

 

שאלות

 

1.   למה ומה ענה לבן?

2.   איך פרשננו מסביר את מישוש הכלים וחוסר תגובת יעקב על כך?

3.   מהו הקושי בענין שימוש "בנותי" והמלה "אלה" ואיך פרשננו מסביר זאת כחלק מתגובתו של לבן?

4.   פרשננו מוצא קושי בענין "לבניהם אשר ילדו" מה הקושי האפשרי איך לבן חוזר ומכניס את השקפתו?

5.   איזה דינים לומדים חז"ל באמצעות סיפורינו כאן ובכלל?

 

ה.   תורת משה – האלשיך.

פרק לא' פסוקים מג'-מד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מרחיב ומסביר את טענותיו של לבן, התוכל לפרט?

2.   על מה בדיוק "מנגן" לבן כאן בטענותיו?

3.   המילים "אלה" ו"היום" מיותרות לדעתו, איך הוא מפרשן?

4.   מה הטענה האחרונה של לבן כנגד יעקב ואיזה עצה יש לו לכך?

5.   איזו ברית היא זו לפיכך?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]