פרשת ויקהל שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויקהל

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayak1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayak2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayak3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayak4.gif

 

א.   כלי יקר.

פרק לה' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי מבחינת מועד ההקהל הזה?

2.   בעצם מה זה משנה מתי משה אסף אותם?

3.   פרשננו נותן הסבר כולל על סיבת מועד התכנסות זאת, מהי נקודת המוצא שלו?

4.   במה מסייע לו ענין "מאתכם"?

5.   למה חשוב שהמשכן ייבנה מחומרים שהם בבעלות מוכחת?

6.   מה בדיוק מחדש פרשננו בדבריו "על צד הרמז"?

7.   במה יום הכיפורים מסייע ובמה זה לא עוזר?

8.   "ראויין לדור במדור אחד" על מה הכוונה?

9.   מה מצוטט כאן מפירושו של בעל עקידת יצחק ואיך הוא מפרש את הענין?

10.   על סמך מה הוא יכול היה לומר זאת כאן?

 

ב.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק לה' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   על מה בדיוק   מקשה פרשננו כאן?

2.   מה מוסיף "שבת שבתון"?

3.   למה היה צריך לחזור אחר כך שוב לאמריה של "ביום השבת"?

4.   במה שבת דומה ליום הכיפור בענין זה?

5.   למה "אינו חייב על התוספות"?

 

ג.   אור החיים.

פרק לו' פסוקים ה', יא':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי לדעתו?

2.   איך ועל ידי מי בוצעה העבודה?

3.   מה בדיוק היה תפקידו של בצלאל?

4.   מה רומז הפסוק - לדעת פרשננו - באומרו: "חכם לב בעושי וגו'" ומה הרעיון בכך?

5.   מה הקושי המתעורר בפסוק יא' ומה תשובתו?

6.   במה הסיור של עבד אברהם מסייע לו?

 

ד.   תורת משה - האלשיך.

פרק לו' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   שתי שאלות שואל פרשננו בראשית דבריו, מה הם?

2.   מה היה תפקיד "כל חכם לב"?

3.   מה ידע בצלאל ולמה זה חשוב?

4.   במה זה התבטא?

5.   "שהיה הוא והם מחשבים בעשותם" מי זה הוא, מי זה מם ומה בדיוק עשו?

6.   "התורה הם שמותיו והאותיות הם כוחותיו יתברך" התוכל לנסות להסביר?

7.   בעצם מי בנה את המשכן לפי זה?

 

ה.   מדרש רבה.

פרק לו' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהו פשוטו של הפסוק המצוטט מספר משלי?

2.   איך המדרש מנסה לבארו?

3.   מה בדיוק היתה "חכמתו" של נח?

4.   מה עשה משה לפי זה?

5.   מה היתה השאלה ששאל בצלאל ומה היתה תשובתו של משה?

6.   מה למד מכך בצלאל   למסקנא?

7.   היש לכך סימוכין בכתובים?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.