פרשת ויקרא שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת ויקרא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik3.gif

 

 

א. הכתב והקבלה.

פרק א' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בשימוש המלה "עולה" כאן ואיזה אפשרויות לפירוש מוצעות כאן?

2.   מהו פירושו הראשון של פרשננו?

3.   במה הדלקת הנרות מסייעת לו?

4.   למה המתרגמים: "קרבן אש" נותנים יד לעבודה זרה?

5.   פרשננו מוכיח כי עולה בו"או בחולם   קרובה לעולה בע"יין בפתח ועל כן קושר ביניהם, איך?

6.   גם שמות הקרבנות האחרים מסייעים לו, איך?

7.   איך הרהורי הלב מתקשרים לכך?

8.   פרשננו מצטט פסוק מתהילים נ"ח ג', קרא את הפסוק והסבירו בהתאם?

 

 

ב.   חזקוני.

פרק א' פסוקים ג', ד':

 

שאלות

 

1.   מה פרשננו מחדש בקטע הראשון?

2.   מה הוא מתקן בדבריו על: "יקריבנו"?

3.   בקטע: "אל פתח אוהל מועד" נוגע פרשננו בבעיה שאמנם לא כתובה אך עשויה להיות, מהי, ומה פתרונה?

4.   מהו הסברו לענין: "לרצונו" ולמה דוקא כאן?

5.   בהמשך ביאורו מסביר פרשנו את עניין "הסמיכה" למה כל כך חשובים הפרטים השונים הנלמדים כאן?

6.   מהי בעצם מטרת "הסמיכה" לפי זה?

 

 

ג. רבינו בחיי.

פרק ה' פסוק י':

 

שאלות

 

1.   מה הקשי האפשרי שפרשננו מנסה להתמודד איתו?

2.   למה חשוב לו להדגיש כי הסליחה היא בידי הקב"ה בלבד, מאיזה טעות הוא בא להצילנו?

3.   איך הוא מבאר את הפסוק המצוטט מתהילים?

4.   לפי זה בעצם מה עושה הכהן כאן?

5.   מהי שבועת ביטוי ומה המיוחד בה?

 

 

ד. המהר"ל מפראג עם פירוש הרב י.זלצר.

פרק ה' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   פרשן פרשננו מרחיב את נושא הגזילה, מה מקור לימודו מן הפסוקים?

2.   מהי בדיוק גזילה ומהי מעילה?

3.   פרשננו מסביר באופן מהפכני את מסקנתו כי גזל אדם יותר חמור, התוכל להסביר ולנמק?

4.   מה הרעיון בכך?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]