פרשת וירא שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת וירא

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

רש"ר הירש. פרק כ' פסוק ז':

 

שאלות:

 

1. מהו הקושי איתו מתמודד פרשננו בתחילת הקטע?

2. התוכל להסביר את הקטע המובא כאן מן הגמרא ועל איזו שאלה מנסה הגמרא לענות כאן?

3. איך מפרש את הקטע הזה פרשננו?

4. מהו הסברו לעובדא שאברהם היה נביא ואת מי זה מחייב?

5. איך נבואתו של אברהם משנה לדעתו את ה"סיפור"?

6. מה ולמה עשה אברהם לפי רש"ר הירש?

 

 

בכור שור. פרק כ' פסוקים יד', טו', טז':

 

שאלות:

 

1. פרשננו חוזר על דבריו בפירושו את שני הפסוקים יד' ו-טו'; למה הוא עושה כן ומה בכלל הקושי?

2. מה אמר אבימלך לשרה ומה עשה בפועל?

3. מהו פירושו ל: "כסות עינים"?

4. התוכל לפרשו בדרך אחרת?

5. פרשננו חוזר בהמשך הפסוק. מה הקשיים ומה הן תשובותיו?

6. במה שונה מקרה אבימלך ממקרה פרעה ולטובת מי?

 

 

הכתב והקבלה. פרק כ' פסוק טז':

 

שאלות:

 

1. פרשננו קובע כי הפסוק קשה להבנה. מה לדעתך הקשיים ואיך היית מפרש זאת לפי פשוטו?

2. למה פרשננו אינו מסכים עם רש"י?

3. התוכל להסביר את דבריו המפורטים של פרשננו? מה בדיוק קרה ומהי תגובת אבימלך כאן בעת מתן הכסף והרכוש לאברהם?

4. בעצם מה רוצה פרשננו להוכיח לנו בפירושו?

5. מהו פירושו על: "ונוכחתי"?

 

 

המשתדל. פרק כ' פסוק טז':

 

שאלות:

 

1. פרשננו מצטט בתחילת דבריו את דברי הרמב"ן כאן. מהי דעתו?

2. בהמשך מביא פרשננו את דעת בעל עקידת יצחק. מהי?

3. אחר כך הוא מביא: "דעת אחרים". במה היא שונה מן הדעות הקודמות?