פרשת וישב שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וישב

 

 

א. הרלב"ג.

פרק לז' פסוקים ה'-יא:

 

שאלות.

 

1.   פרשננו בפירושו על התורה מחלק דבריו לפירוש עניני על הפסוק ובהמשך מסכם עמדותיו המחשבתיות בלימוד מוסר השכל - "התועליות" מה הרעיון בכך - כללית?

2.   מהו הלימוד שפרשננו לומד מן "התועלם השלישי"?

3.   מה היה צריך יוסף לעשות - אם בכלל?

4.   ב"תועלת הרביעי" עשה יעקב מעשה, למה האם ובמה זה הועיל?

5.   ב"תועלת החמישי" מעלה פרשננו נושא כאוב של שיבת הבנים לשכם, איך הוא מתייחס לזה ומה מוסר ההשכל שלו?

6.   מהו הקושי שמתורץ על ידי דבריו ב"תועלת השישי"?

 

ב. רש"ר הירש.

פרק לז' פסוקים ז'-ח':

 

שאלות:

 

1.   מה הן שלוש הנקודות המובלטות שכולן פותחות ב"והנה" ומה פרשננו לומד מכך?

2.   פרשננו עומד על דיוק לשוני מענין של אלומות לעומת אלימים, מה הרעיון שמדריכו בכך?

3.   בעצם מהי הסנגוריה על יוסף אותה לומד פרשננו מכאן ולמה?

4.   למה חשוב לו להדגיש שיוסף עשה כל זאת "למרות רצונו"?

5.   איך הוא מסביר את החלום על משהו שלא היה קרוב כל כך לחוויות של יוסף ומה הוא למוד מכך?

6.   היש בכל זה הסבר או הגנה גם על דרכי התנהגות של האחים?

 

ג. רמב"ן.

פרק לז' פסוק ז':

 

שאלות.

 

1.   לכאורה מה קשר לו?

2.   מהי תשובתו ובאיזו מידה הוא מנסה לרצת לשרשי פתרון החלומות?

3.   איך משתקף בחלום ענין המלכות?

 

ד. תוספת ברכה.

פרק לז' פסוקים ז'-ח':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו - עפ"י ביאור הגר"א מגדיר את המושגים מלך, מושל, התוכל להסבירם ולבאר מה ההבדל ביניהם?

2.   היש לך דוגמא לשימושים אלה במובן זה במקום אחר במקרא?

3.   לפי זה מה בעצם חלם יוסף ועל מה טענתם כלפיו?

4.   מהו הענין של "סיבוב" האלומות ובמה זה מוכיח שזה מרצונם?

5.   מה הרעיון של מרחק שווה בין כל אחת מן האלומות ואל מה יכוון דבריו?

 

ה. רמב"ן.

פרק לז' פסוק ח':

 

שאלות:

 

1.   מה הם הקשיים אתם מנסה פרשננו להתמודד?

2.  מהי דעת הראב"ע ובמה מחזיק פרשננ כמו אונקלוס?

3.   מה לפי זה טענו האחים?

4.   מה סיבות שנאתם?

 

ו. מדרשי תורה.

פרק לב' פסוק ח':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בתחילת הקטע ומהי תשובתו?

2.   איך פרשננו מבאר את פרטי הלשון שיוסף משתמש בה להגדלת הרושם והתוצאות?

3.   איך פרשננו מבאר את דברי אונקלוס?

4.   מה בדיוק פירשו בקטע האחרון החל מ: או דעתך.

 

ז. כלי יקר.

פרק לז' פסוק ח':

 

שאלות:

 

1.   מה הקושי האפשרי?

2.   התוכל למנות ולהסביר את שלושת השנאות?

3.   אחת מהן היתה בלב בלבד, אם כן איך האחים ידעו והגיבו?

4.   למה גם "חלומות, וגם "דברים"?

5.   איך הוא מסביר את המושג: כל החלומות הולכים אחרי הפה?

6.   במה זה מסביר את שנאתם לדברים שבפה ובלב?

 

*************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.