פרשת וישב שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וישב

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayesh1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayesh2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayesh3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayesh4.gif

 

 

א. תוספת ברכה.

פרק לז' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה קושי יש כאן?

2.   פרשננו קובע כלל שאחר כך הוא חולק עליו, התוכל להוכיח דוקא את צדקת הכלל ממקומות אחרים במקרא?

3.   איך בדיוק היה המצב עם משה?

4.   פרשננו מנסה דרך אחרת בהגדרת ההבדלים, מהי דעתו ומה הוכחותיו?

5.   איך על פי זה מסתדר פשט פסוקנו?

 

ב. המשתדל.

פרק לז' פסוק ז'-ט':

 

1.   מה הקושי לדעתו בפסוק ז' ואיך הוא מסבירו?

2.   בפסוק ח' עומד פרשננו על קושי אפשרי בלשון, מהו ומהו הסברו?

3.   מהו חידושו בפירושו לפסוק ט' ומנין לו זאת?

 

ג.   תועליות להרלב"ג.

פרק לז' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק מציע פרשננו שאין לעשות?

2.   מה הם נימוקיו לכך?

3.   במה פסוקנו מסייע לו בכך?

 

ד.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק לז' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   פרשננו נאחז בדיוק בפסוק כדי להעביר את דבריו, מה לכאורה נראה מיותר בפסוק זה?

2.   פרשננו עומד על שימוש לשון מיוחד ומבארו - עפ"י המדרש - כלשון שמחה, התוכל להוכיח זאת גם ממקום אחר?

3.   מנין לו כי: "בשמחה במידה גדושה" אנו עוסקים?

4.   אל מה כל זה רוצה להובילנו?

 

ה.   רש"ר הירש.

פרק לז' פסוקים ז', ח':

 

שאלות

 

1.   מה הן שלוש הנקודות המובלטות לדעתו ומה זה בא ללמד?

2.   פרשננו מגדיר באופן שונה אלומה ואלומים, מה מסקנתו מכך?

3.   מה ראה יוסף בחלומו?

4.   מנין לו להוכיח שזה היה למרות רצונו ואל מה רוצה פרשננו לרמוז בכך?

5.   פרשננו עומד על כך שהחלום היה של עבודת חקלאות לעומת עיסוקם ברעית צאן, מה לדעתו מפתחת בזה?

6.   מה ראה יעקב בעתיד לאומי, לדעתו ולמה?

7.   שתי סיבות: תוכן ועזות, בחלומו של יוסף לשנאת האחים, מה רוצה פרשננו לומר בכך?

 

ו.   רש"ר הירש.

פרק לז' פסוקים י'-יב':

 

שאלות

 

1.   מה קשה לו בפסוק יוד' ומה הסברו בהתאם?

2.   פרשננו - בהמשך לספורנו - מנסה להבין, אם לא להצדיק את התנהגות האחים, במה בדיוק הוא נאחז כאן?

3.   קשיחות לב ולא פשע, איך ניתן להבין ולהסביר זאת נוכח העובדות הידועות?

4.   פרשננו קובע היזון חוזר בין קנאה לשנאה, התוכל לתאר את התהליך שיתפתח אצל האחים?

5.   מה חלקו של האב יעקב בכל זה?

6.   מה מתכוון המדרש באומרו: "רעו את עצמם"?

7.   אל מה ירמוז ענין ההליכה ודוקא לשכם?

8.   התוכל למצוא מכנה משותף לכל האירועים שקרו בשכם ואולי ללמוד מכך?

9.   מה לדעתם היתה הסכנה שנשקפה לעתידם מיוסף?

10. לפי זה מה הם רצו לעומתו?

11. כל זה בא להקהות במקצת את התנהגות האחים, האם זה אכן כך?

 

ז. מלאכת מחשבת.

פרק לז' פסוק י':

 

שאלות

 

1.   על איזה קושי אפשרי מנסה פרשננו לענות בקטע הראשון?

2.   למה סיפר יוסף את חלומו לאביו והאם הוא קיבל חיזוק חיובי ממנו?

3.   בקטע השני מסביר פרשננו את תוצאות התיחסות אביו, מה בדיוק קרה לפי זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************