פרשת חוקת שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת חוקת

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

הכתב והקבלה.

פרק יט' פסוק כא':

 

שאלות:

 

1.   מה ניתן להבין מתוך הפסוק מבלי שלמדנו את פרשננו?

2.   בעצם מוביל פרשננו כאן לשני כיווני פירוש. מה הם?

3.   מהו הדין במדויק?

4.   מהו הסברו למושג "בגד" ולמה זה חשוב?

5.   פרשננו מסביר שהשם כלי ובגד כולל ומורחב, למה זה חשוב?

6.   מתי מפסיק הטמא לטמא את בגדיו?

 

אור החיים.

פרק כ' פסוקים ג',ד':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בפסוק ג' ומהי תשובת פרשננו?

2.   בפסוק ד' פרשננו מרחיב את טענותיהם של ישראל על משה ואהרון. מה בדיוק היו טענות אלה?

3.   לכאורה יש צדק בטענותיהם. למה אם כן נענשו?

4.   היכן היתה טעותם של בני ישראל?

5.   למה משה ואהרון לא השיבו להם כנדרש?

 

מדרשי תורה - להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק כ' פסוק י':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו - כמו כל מפרשנים האחרים - מנסה למצוא את הסיבה לעונש הקשה שהוטל על משה

ואהרון. מהי דרכו בפירושו כאן?

2.   מה היתה טעותם של משה ואהרון בדרך הקהלתם את ישראל?

3.   איך פרשננו מסביר את ענין "האמונה" כאן?

4.   פרשננו מרחיב ומסביר איך קרה שהם היכו בסלע התוכל להסביר?

5.   בתור "חביביו" של הקב"ה מה נעשה להם?

6.   מה נדרשו לעשות ולא עשו?

7.   מהו העונש הגדול שישראל נענשו כאן. לדעתו?

8.   מה קרה עם גחזי ואיך זה מסייע לפרשננו כאן?

9.   מה פירש כאן הרמב"ם, מה משיג עליו הרמב"ן ומהי דעת פרשננו על כל זה?

10. מתי ולמה נקראו "ממרים ומקציפים" ולמה זה אינו חמור כל כך כמו כאן?

11. במה "מורים" כאן כל כך חמור?

12. מה ענין הדוגמא של "גנב" או "גזלן" לכאן?

 

רבינו תחיי.

פרק כ' פסוקים טו', טז:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק   טו' ומה הן שתי תשובותיו של פרשננו?

2.   איך מבואר כאן ענין "וישמע את קולנו"?

3.   מה הבעיה   עם "המלאך" ומה הם שני הפירושים האפשריים?

4.   בעצם מה ההבדל ביניהם?

 

ספורנו   עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כ' פסוקים יח'-כ':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו מגלה קושי לשוני והגיוני בפסוק יח: מהו ומה פירושו לכך?

2.   בפסוק יט' מסביר פרשננו את פרטי המשה והמתן הדיפלומטי כשכל צד מסתיר

כוונותיו ומחכה לתגובת מצד שכנגד.   מה בדיוק קרה כאן?

3.   התוכל לשער למה באמת אדום לא אפשר להם לעבור ביודעו בבירור שמגמת פניהם לארץ כנען?

4.   מהו הקושי בפסוק כי עליו עונה פרשננו?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

   [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון