פרשת חוקת שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת חקת

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat4.gif

 

 

א. רמב"ן.

פרק כא' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי אתו מתמודד פרשננו?

2.   מהי תשובתו עפ"י התרגום?

3.   איך הוא מסביר את המשך הפסוק?

4.   מה הבעיה אם הבאר ואיך הוא מתרץ זאת?

 

ב. אור החיים.

פרק כא' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   שאלה כוללת על פירוש הקטע כולו, מה מביא את פרשננו להוציא פסוקים אלה מידי פשוטם ולבארם כפי שהוא מבאר?

2.   מה מסמל המדבר?

3.   איך הקב"ה נוחל את ישראל?

4.   איך מוסבר המושג: "במות: כאן ומהו "הגיא"?

5.   למה חייב האדם למות?

6.   למה המיתה אינה בהכרח תוצאה של חטא?

7.   מה בדיוק קרה לאליהו הנביא?

8.   מה קרה לבני ישראל במתן תורה ומתי ואיך זה נתקלקל?

9.   מהי המדרגה שהיא מעבר להשגות התורה?

10.   איך מתפרש כאן: "מואב" ולמה?

 

ג.   הכתב והקבלה.

פרק כא' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו בתחילת דבריו?

2.   איך הוא מסביר את המלה "משען" כאן?

3.   למה חשוב לו להסביר כך?

4.   איך הוא מסביר את הפסוק בתהילים: "שבטך ומשענתך המה ינחמוני"?

5.   במלת "משענתך" כלולות שתי הוראות, מה הן?

6.   מה היתה המתנה הגדולה שיקבלו?

 

ד.   מדרשי תורה.

פרק כא' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   מהי תשובתו הראשונה?

3.   לעומת זאת מהי דעתו בהמשך?

4.   איך אנו כיום משתמשים במטבעי לשון זו?

 

ה. תועליות להרלב"ג.

פרק כא' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   היש קושי אפשרי המצריך ביאור?

2.   מה פרשננו בא ללמדנו כאן?

3.   האם זה עזר?

 

ו. המשתדל.

פרק כא' פסוק כח':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי אתו פרשננו מנסה להתמודד?

2.   פרשננו קובע כאן דרך של השפעה ספרותית-היסטורית ונדידת השיר מן המחברים אותו עד בתיבתו בתורה, מה מביאו לכך?

3.   איך ובמה הוא מתקיף כאן את ביקורת המקרא?

4.   מהי הוכחתו מיפתח?

5.   מהי אמונתם הסלקטיבית של הכופרים ומה מסקנת פרשננו מכך?

 

ז. מדרש אריאל.

פרק כא' פסוק לד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי - לדעתו?

2.   במה התבטאה גבורת סיחון?

3.   מהי אותה זכות עליה מדבר כאן פרשננו?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************