פרשת חיי שרה שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת חיי שרה

 

 

א. כלי יקר.

פרק כד' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהי בדיוק שאלתו בקטע הראשון?

2.   האם זו שאלה לשונית-סגנונית או אחרת ואם כן, איזה?

3.   פרשננו מסביר שיש כיווני תשובה שונים לשימוש אפשרי של המילים: באו, באים, בא, התוכל לפרשו?

4.   פרשננו הולך בפירושו בכלל בכיוון אחר, מהו?

5.   מהו החוט "הכפול" ומהו החוט "המשולש" ואיך זה פעל על אברהם?

6.   איך זה קשור לעניננו?

7.   איך ובמה נשואי יצחק לרבקה החזירה "עטרה ליושנה?

8.   מהו אותו: "קישור נכון בסמיכות פסוק זה אל הזיווג של יצחק"

 

ב. רש"ר הירש.

פרק כד' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   הקטע שלפנינו הוא חלק מפירוש ארוך יותר של פרשננו, הכולל התייחסות אברהם אל סביבתו והיחס שלהם כלפיו, התוכל לשער מה מדריך את פרשננו בכל זה?

2.   למה לא יכולה להיות דעת חז"ל שחוסר בת - היא ברכה ולמה דוקא כאן זה בלתי אפשרי?

3.   פרשננו נותן ביאורים מרחיבים הגולשים הרבה מעבר לפירוש מקומי, מהי דעתו על המחלוקת בין ר' מאיר לבין ר' יהודה?

4.   התתכן לדעתו אפשרות שבתו של אברהם תשפיע על סביבתה למרות "חומת" חמיה ובית בעלה?

5.   מהו פירושו לאפשרות שהיתה לו בת "בכל" שמה?

6.   איך הוא מרחיב את דעת ר' אלעזר ור' שמעון הבה מעבר לכתוב כאן ולמה?

7.   מהי "אבן החכמה" בידי "המתבודד המאושר" לדעת במערכת היחסים האפשרית של אברהם עם הסביבה?

8.   איך הוא מסביר ומרחיב את דעתו של ר' שמעון?

 

ג. תוספת ברכה.

פרק כד' פסוק א':

 

1.   מהי שאלתו של פרשננו?

2.   תוך כדי פירושו קבוע פרשננו כי שמואל הנביא היו לו "סיבות מעציבות" מה הן?

3.   במה חייו של אברהם היו מרופדים - לדעתו, במקרים טובים דוקא?

4.   מהי אם כן היתה ברכתו של הקב"ה לאברהם לפי זה?

 

ד. התורה והמצוה - המלבי"ם.

פרק כד' פסוקים ג'-ה':

 

שאלות

 

1.   פרשננו קובע שקיום מצוות המילה היא ש"עושה" את הקב"ה לאלוקי הארץ, התוכל להסביר?

2.   לפי זה מה היתה הברית בין הקב"ה לאברהם?

3.   מה היה המצב לפני הברית ומה לאחריו?

4.   פרשננו מצטט את הר"ן בחלוקתו את המצוות והעברות לשני סוגים עקרוניים שונים, שהשפעתם שונה על האדם, התוכל להסביר?

5.   התוכל לתת דוגמאות מספות על ציווי התורה המבוססים על מסקנות אלה?

6.   קיימת לדעתו השפעה הדדית והיזון חוזה בין תכונותיו של אדם והתנהגותו וכל להסביר?

7.   למה בחר באנשי בית אביו ולא בחבריו בעלי בריתו?

8.   התוכל לשער מה עלה בגורלם של "הנפש אשר עשו", בעלי ברינו, בניו מן הפילגש וכו' ואיך זה מסתדר עם הנאמר כאן?

9.   מה קשה לו בפסוק ד' ומה הוא מוסיף בפירושו?

10.   מה היו ספקותיו של העבד לפי פירושו את פסוק ה' ואיך הוא התגבר על כך?

 

ו.   שד"ל.

פרק כה' פסוק א':

 

שאלות[

 

1.   מה הקושי או הקשיים אותם מנסה פרשננו לתרץ?

2.   מה הם נימוקין בדבר קביעת מועד לקיחת קטורה?

3.   מהי "ברכת ריבוי הזרע" לדעתו והרי זה לא פעל בכיוון הרוחני?

4.   למה חשוב לו להדגיש שזו היתה פילגש?

 

*************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.