פרשת חיי שרה שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת חיי שרה

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/chayei1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chayei2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chayei3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chayei4.gif

 

 

א.   שד"ל.

פרק כד' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי עליו פרשננו מנסה להשיב?

2.   פרשננו קובע כי: הכל = עושר, האם אכן זוהי השקפה יהודית?

3.   מה כל זה שיי לשידוכים דוקא?

 

ב.   רש"ר הירש.

פרק כד' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מה לדעתך הביא את פרשננו להסביר דוקא כאן את דעתו על מעמדם של שלושת האבות ודרכי התנהגותם?

2.   פרשננו קובע כי ישנה "ירידה" ביחס האבות, למה ועל מה הוא מבסס זאת?

3.   אברהם - לדעתו - זכה לפסגת האושר, האמנם?

4.   יצחק מצטייר כשלב ביניים של שקיעה וירידה, מה מביאו למסקנא עגומה זו והאם פירושי חז"ל מסכימים עמו?

5.   יעקב הוא - המסכן המאושר - למה הוא מציירו כך?

6.   התוכל לשער מהי מטרתו החינוכית של פרשננו בדבריו כאן?

7.   איזה לקח לדורו הוא מנסה ללמד כאן?

8.   קרא מחדש את הפסוק מתהילים פד', ז' ותבחין איך היית מפרשו ואיך מפרש אותו פרשנו?

 

ג.   מהורה ומצוה - המלבי"ם.

פרק כד' פסוקים ו', ז', ח':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק ו' עליו עומד פרשננו, ומהי תשובתו?

2.   מהו פירושו בענין: "אלוקי השמים" ואיך זה שייך לכאן?

3.   פרשננו מדגיש כי הארץ הובטחה גם לזרעו של אברהם, למה זה חשוב לו להדגיש כאן?

4.   איך הוא מפרש: מלאכו"?

5.   בפסוק ח' מנסה פרשננו להתמודד עם מציאות אפשרית, מהי ומהי דעת פרשננו על כך?

6.   מה הן שתי השבועות ומה ההבדל ביניהן?

7.   התוכל לנחש למה לא הסכים אברהם לאפשרות של "ביקור קצר" של יצחק על מנת להביא את רעיתו מן הנכר?

 

ד.   אור מחיים.

פרק כד' פסוקים ח'-י':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בפסוק ח' ואיזה שתי שבועות יש כאן?

2.   בספוק ט' מסביר פרשננו את ההבדל בין שתי ההשבעות וקובע שאחת היתה מוחלטת והשניה על תנאי, התוכל להסביר?

3.   מה הבעיה בפסוק יוד המצריכה ביאור?

4.   למה הוא מדגיש שהגמלים היו מן המובחרים דוקא, התוכל להוכיח דרך לשון זאת גם ממקור אחר?

5.   מהו פירושו על "וכל טוב" ובעצם מה הוא מחדש?

6.   מה היתה מטרת הצגת העושר?

7.   מהו הקושי האפשרי ב: "בידו" ומה הוסיף פרשננו ובכך פירש את הענין?

 

ה.   תוספת ברכה.

פרק כד' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מוצא כאן ואיזה סוג קושי זה?

2.   מהי תשובתו ואיך הוא מתאר אפשרות זו?

3.   פרשננו מביא ראיה מרות, האם זה אותו דבר?

4.   אנחנו מדברים על חוק השבות ולעומתו הם מדברים על זכות השיבה, הניתן מפירושנו כאן ללמוד משהו?

 

ו.   התורה ומצוה - המלבי"ם.

פרק כד' פסוקים י', יא':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מנסה לתאר באופן פלסטי את התנהגות העבד ולהסביר על פי זה את הוראותיו של אברהם, מה בדיוק רצה אברהם?

2.   ממה חשש העבד ואיך הוא התגבר על כך?

3.   איך הגמלים עזרו לשידוך?

4.   למה העבד רצה אשה עניה דוקא?

5.   מה עשה העבד על-מנת שתהיה יפת תואר ובעלת מידות?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.