פרשת יתרו שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת יתרו

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/yitrol2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro3.gif

 

 

א. מי השילוח [האדמו"ר מאיזוויצע].

פרק כ' פסוק ח':

 

שאלות

 

1. על איזה קושי לשוני פרשננו בונה את פירושו והאם זה בכלל קושי?

2. מתי בא לאדם הציווי על שבת ואיך זה פועל?

3. מה העצה שהקב"ה נותן לאדם שנכשל?

4. איך כל זה שייך לשבת דוקא?

5. מה מטרת הקרבנות?

6. למר כיבוד הורים בא סמוך לשבת?

 

ב. הכורם.

פרק כ' פסוק יא':

 

שאלות

 

1. מה הקושי שמוצא פרשננו בקטע הראשון ומה מענהו?

2. איך הוא מסביר את מאמר חז"ל:,הקב"ה אומר לוו עלי…"?

3. בקטע השני מסביר פרשננו את ענין קידוש היום, במה ואיך?

4. לפי זה מה ההבדל בין "קידוש" לבין "ברכה"?

 

ג. העמק דבר.

]רק כ' פסוק יא':

 

שאלות

 

1. מה הקושי בקטע הראשון ומהי תשובתו?

2. מה הם שני הטעמים המוזכרים בקטע השני?

3. בקטע השלישי מדבר פרשננו על הקדושה, במה היא מבוטאת כאן?

4. מה בא הקטע של "ויכולו" ללמדנו?

5. בעת השבת הראשונה היה העולם על כל נבראיו "בתכלית ההידור", במה זה התבטא, מתי חלה הירידה ומה היה המצב בעת מתן תורה?

 

ד. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כ' פסוקים יא', יב':

 

שאלות

 

1. מה עשה הקב"ה בבריאת האדם המקרבת אותו לבוראו ולא למלאכים?

2. מהי המנוחה ומה מטרתה?

3. במה מתבטאת ברכת ה' את השבת?

4. במה קידש ה' את היום?

5. פרשננו טוען שאריכות ימים הנה על חמשת הדברות הראשונות, התוכל להסביר איך זה פועל?

6. מהי הגדרתו לאריכות ימים?

7. היכן זו מתבצעת ולמה?

8. במה שונות הדברות האחרונות מן הראשונות בקשר לשכר?

9. למה הן אינן מזכות את שומריהם באריכות ימים?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]