פרשת כי תשא, יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל

  • הרב אמנון בזק

download
14/03/16