פרשת כי תשא שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - kitisa.rtf
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת כי תשא

 

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

 

ספורנו עם פירוש הרב יץ קופרמן, פרק ל"א, פסוק יד:

 

שאלות:

 

1.   פרשננו עוסק בבעיית הסמיכות בין הקמת המשכן לבין מצוות השבת - מה הקושי ומהי תשובתו?

 

2.   מה הרעיון בכך שאין השבת נדחית אפילו לצורך הקמת המשכן?

 

3.   "חילולה הוא רב העונש" - מה פירוש ומה המסקנה?

 

4.   למה נפשו נכרתת?

 

5.   למה "אין לו חלק במשכן ולא בשוכן בתוכו" דווקא במצווה זו?

 

6.   מה העניין עם "עמיה" ומהי דעת פרשננו?

 

 

הכתב והקבלה, פרק ל"א, פסוק יד:

 

שאלות:

 

1.   פרשננו מעלה לכאורה שאלה דקדוקית אך נותן לה מענה רעיוני - מהי השאלה - אם בכלל?

 

2.   מהי תשובתו הכוללת?

 

3.   איך ייתכן שאדם יעשה פעולה אחת אשר תוצאותיה הן כפולות ולמה?

 

4.   פרשננו מביא ראיה מן הכתוב "שבתותי" בלשון רבים.   בעצם, מה זה מוכיח?

 

5.   מהו "כרת" לדעתו ולמה ומתי מגיע עונש חמור כזה?

 

6.   מכאן לומד פרשננו הסבר לקביעת חז"ל כי מחלל שבת הינו "מומר לכל התורה" - התוכל להסביר וגם להוסיף מהו "מעמד" זה למעשה?

 

7.   התוכל להסביר למה מצוות שבת היא כה עקרונית, חשובה וחמורה?

 

 

רש"ר הירש, פרק ל"א, פסוק יד:

 

שאלות:

 

1.   איך פרשננו מסביר בתחילת דבריו כאן את המיוחד הנאמר בפסוק זה לעומת קודמו?

 

2.   מהו מוסד השבת?

 

3.   "ממנה קדושתכם" - איך זה?

 

4.   מהי הבעייה הלשונית במילה "כי" כאן?

 

5.   מהי הגדרתו למושג "חילול שבת" ואל מה הוא משווה זאת?

 

6.   למה חילול שבת הוא בפני עדים ו/או ציבור דווקא?

 

7.   מה הם "עיקר מטרותיו של מוסד השבת"?

 

8.   למה ל"פרהסיא" יש השפעה מכרעת כאן?

 

9.   איך, לפי זה, מחלל שבת הינו כעובד עבודה זרה?

 

10.   פרשננו מעלה כאן עניין פיקוח נפש - מהי הערתו-הבחנתו?

 

 

תוספת ברכה, פרק ל"א, פסוק יד:

 

שאלות:

 

1.   בתחילת הקטע מעלה פרשננו שאלות - התוכל למנותם ולהסבירם?

 

2.   מה נלמד מן הפסוק כלפי שוגגין ומה הקושי לדעתו?

 

3.   פרשננו נותן כאן תיאור מקרה העונה על הקושי - התוכל להסבירו?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון