פרשת לך לך שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת לך לך

 

 

א.   רש"ר הירש.

פרק יב' פסוקים א', ב', ג':

 

שאלות.

 

1.   קרא את הפסוקים ותנסה להבינם כפשוטם, הנראה לך כאן מסר כללי מעבר להוראה הישירה?

2.   אחרי שקראת את כל הקטע, מה מביא את פרשננו לראות באברהם ודוקא כאן בתחילת דרכו, את יעודו של עם ישראל, לאורך כל הדורות?

3.   פרשננו רואה כאן עלית מדרגה מן הפסוק הראשון לשלישי, מהי ומה שלביה?

4.   למה צריכה האומה להווצר בדרך גלות וגירות דוקא ומה זה בא ללמדנו על ההמשך?

5.  מהי הגדרתו למושג של: "להיות ברכה" ובמה זה שונה מן הרצון להיות ברוכים?

6.   מידות טובות נחשבות לבלתי רלוונטיות ביחסי אומות, למה ואיך זה מסתדר עם תביעה לנהוג כך בין הפרטים?

7.   איך צריכה לדעתו לנהוג מדינה עם אברהם ולמה?

8.   לאור כל את מה הם שלושת השלבים שבחיי עם ישראל?

9.   מה תפקיד האומה בשלב הקריט של המצוות בגלות ומה יהיו מעשי האומות?

10.   התוכל לשער מהו היעוד הסופי לדעת פרשננו?

 

ב.   רמב"ן.

פרק יד' פסוק כ':

 

שלאות.

 

1.   למה היכן ומתי נתן אברהם מעשר?

2.   למה נתן אברהם מעשר ואיך זה יתכן?

3.   מתי ביקש מלך סדום מאברהם?

4.   מה ביקש ומה לא ביקש ומה קיבל?

5.   מה בדיוק קרה לדעת פרשננו בסדום ועמורה?

6.   התוכל לאור זאת לחזור ולהסביר מה בדיוק היתה התנהגות אברהם?

 

ג.   המלבי"ם - התורה ומצוה.

פרק יד' פסוקים כב'-כג':

 

שאלות.

 

1.   מה בדיוק באר המלבי"ם בפירושו "ארצות השלום" המצוטט כאן?

2.   איך זה עשוי להיות שייך לכאן?

3.   האם איך וממי הוא קיבל שכר ומהו?

4.   מה אם כן היתה "הרמת יד" כאן?

5.   למה הוא אינו לוקח שכר מן המלכים?

6   איך הוא מפרש בפירוש מיוחד את: "ולא תאמר"?

7   מה בדיוק תפקידה של "היד" בכל הנאמר כאן ואיך ע"י כך מתפרשת האימרה:

"כוחי ועוצם ידי"?

 

ד. רבינו בחיי.

פרק יד' פסוק כג':

 

1.   מהו הקושי לכאורה עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   במה נראית נדיבותו של אברהם כאן במיוחד - לדעתו?

3.   מה מסמלת "הרמת יד" דוקא?

4.   רבינו סעדיה גאון המצוטט כאן, מוצא סיבה ללשון המיוחדת ולדוגמאות שמובאות כאן, מהי בעצם השאלה?

5.   מהי תשובתו ומה הרעיון בכך?

6.   לעומתו במה עוסק המדרש?

7.   במה גמל הקב"ה לאברהם לפי המדרש ומה יש בכך?

8.   כל הדימויים כאן הם לטובה פרט לדימוי של אדום, התוכל להסביר?

9.   איך הוא מסביר את הפסוק האחרון המצוטט משיר השירים?

 

ה.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק יד' פסוק כג':

 

שלאות.

 

1.   מהו הקושי שלו ואיך הוא מתרצו?

2.   לאור זה מה בדיוק אמר אברהם כאן ומה הפועל היוצא מכך?

3.   מי הוא בעל הרכוש, היכן היה הרכוש ומה נמנע אברהם מלעשות?

4.   למה לא רצה אברהם לקחת אפילו: "מבית גנזיו" ומנין לו זאת?

5.   הראיות שמביא פרשננו מאששות את פירושו, התוכל בכל זאת לחשוב גם אחרת?

 

*************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.