פרשת לך לך שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת לך לך

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/lekh1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/lekh2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/lekh3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/lekh4.gif

 

א. רש"ר הירש

פרק יב' פסוקים י'-יג':

 

שאלות

 

1.   שתי תמיהות מעלה פרשננו - בעקבות הרמב"ן - על התנהגות אברהם, התוכל להסבירם ולבחון סיבתם?

2.   למה התורה מספרת לנו על כך?

3.   מהי מטרת סיפורי התורה - אם לא סיפורים בעלמא?

4.   מה הרעיון שמתורה אינה מעלימה שגיאות גדולי האומה?

5.   מה הדרכים בהם ניתן לרכוש מידות?

6.   למה התורה מצרפת מיד עם תיאור החטא גם את עונשו?

7.   למה "אין זה מתפקידנו ללמד סניגוריה..."

8.   מה פירוש: "התורה חתומה בחותמת האמת" ומה זה בא ללמדנו?

 

ב. מדרש רבה.

פרק יב' פסוק טו':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק עליו בונה המדרש?

2.   מה הרעיון שר' יוחנן בא ללמוד כאן?

3.   מה בא המדרש להוסיף באומרו: "בירידתן-מנין" ומה הרבותא בכך?

4.   מה הקושי בפסוק המצוטט בירמיהו ואיך מדרשנו מסבירו?

5.   איך מפרש המדרש את הפסוק המצוטט מישיעיהו?

 

ג. הרלב"ג.

פרק יב' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הבעיה בעניני השקפה המצריכה כאן ביאור או הסבר, עליו פרשננו עונה?

2.   ממה ירא אברהם ואיך הקב"ה סיבב זאת אחרת?

3.   פרשננו קובע כי "האמנה בהשגחה בזאת" תביא תועלת במידות ובדעות התוכל להסביר?

 

ד. המלבי"ם התורה והמצוה.

פרק יב' פסוקים יד'-טז':

 

שאלות

1.   מה הקשיים שפרשננו רואה כאן בסיפור?

2.   מנין לו שהיתה זו שאלה של מחיר דוקא?

3.   פרשננו קובע כי נלקחה לבית פרעה על-מנת שיקחנה לאשה, מנין לו זאת ולמה זה חשוב?

4.   מה הסיבה שפרשננו מפרש ש"אברם היה מוכרח לקחת..."?

5.   פרשננו מוסיף להסביר לנו את הנוהג העתיק בדבר האלהת היופי, במה זה מסייע לעניננו ולמי?

6.   איך יוצא אברהם לפי הסיפור הזה?

 

ה. רמב"ן.

פרק יב' פסוקים טו', יז':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   מהי תשובת רש"י לכך עפ"י אונקלוס?

3.   פרשננו מוסיף גם אפשרות אחרת, מהי?

4.   מה הקושי בפסוק יג' ומהי תשובתו?

 

ו. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יב' פסוק טז':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה טעון פירוש כאן?

2.   מה היה חששו של אברהם ואיך זה נהפך לטובה דוקא?

3.   למה ובמה איך זה דומה לנאמר בפרק יד'?

4.   מה פירוש: מועטות בלתי מורגשות ואיך זה שייך לכאן?

5.   מהו המשל המצוטט כאן?

6.   איך הוא מפרש את הפסוק המצוטט ממשלי?

 

ז. העמק דבר.

פרק יד' פסוק כג':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו של פרשננו וכלפי מי היו?

2.   למה זאת לא נדיבות מיוחדת?

3.   מהי הלשון המיוחדת ואיך פרשננו מסביר על ידה את רעיונו?

4.   מה היה הקרע ואיך הוא איחה אותו?

5.   מה הם שני הדברים שעשה אברהם שגרמו למפלת המלכים?

6.   במה נראית אהבתו של אברהם להקב"ה כאן?

7.   למה בכל זאת קביל מתנות במצרים ומאבימלך?

8.   במה המצב שונה כאן אצל מלך סדום?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.