פרשת מטות שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת מטות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/matot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/matot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/matot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/matot4.gif

 

 

תוספת ברכה.

פרק ל' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי ואיזה סוג קושי זה?

2.   בקטע הראשון עונה פרשננו שמדובר בגינוני כבוד בלבד, למה לא הסתפק בפירוש זה?

3.   בקטע השני עוסקת במעורבותו האישית של משה בענין, איך ולמה יש כאן חילופי לשון?

4.   בקטע השלישי נעזר פרשננו בהסבירו שזו דרך הלשון, מהי ואיך מתפרש ע"י כך עניננו?

 

ב.   מלאכת מחשבת.

פרק ל' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בפסוקים או בענין עליו בונה פרשננו דבריו?

2.   פרשננו נותן ציון שונה לכלל הגברים לעומת כלל הנשים, מהו?

3.   מהו יחסו לנשים לפי זה?

 

ג. העמק דבר.

פרק לא' פסוקים ז'-טז'

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק ז' ומה מענהו?

2.   מה הבעיה בפסוק ח' ואיך הוא מתרצה?

3.   למה דוקא הרגו בחרב?

4.   מה קרה לבהמות הבית?

5.   מהו חידושו בפסוק יוד'?

6.   בפסוק יא' מסביר פרשננו מושגי לשון: מלקוח, שבי, אך למעשה מתאר את מהלך הכיבוש, התוכל להסבירו?

7.   למה לא נכנסו למחנה ממש (פסוק י"ב)?

8.   מי יצא ולמה ובמה שונה משה משאר המלכים?

9.   מה בדיוק מתואר בפסוק יד' ומה ענין הכבוד לכך?

10. מה אפשרויות הפירוש בפסוק טו' ומה ההבדל ביניהם?

11. מי השלוחים ומי המשלחים ולמה זה חשוב?

 

ד. משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק לא ' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק עליו בונה פרשננו את דבריו?

2.   מה היה מעמדו המיוחד של פנחס כאן?

3.   למה לא יכול היה לומר דברו?

4.   מי הם פקודי החיל ומה עשו שלא כשורה?

5.   מה היתה טענתם אצל משה?

6.   למה הקריבו, מה הקריבו ומה אמרו על כן למשה?

7.   איך שייך לכאן: "אין קטגור נעשה סניגור"?

8.   למה ענין "ההרהור" לכאן?

 

ה.   אור החיים.

פרק לא' פסוקים טז', יז', יח:

 

1.   שאלות מספר שואל פרשננו בתחילת הקטע, התוכל להסבירן?

2.   על מה ולמה פנחס ואנשי הצבא דנו אותן לכף זכות ולמה משה חשב אחרת?

3.   מה יעץ בלעם ומה שעו בנות מדין ואיזה מסקנות הופקו מכך?

4.   למה כתוב פעמים "הרוגי" ומה בדיוק היה הציווי?

5.   בקטע שלפני האחרון מסביר פרשננן את אופן השימוש בלשון, התוכל להסבירו?

6.   מהו הקושי האפשרי בפסוק יח' המאלץ את פרשננו לפרשו כפי שפירש?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************