פרשת מסעי שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת מסעי

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/masai1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/masai2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/masai3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/masai4.gif

 

 

א. מלאכת מחשבת.

פרק לא' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו כמו הרבה פרשנים אחרים, עומד על ההבדל בין הציווי של הקב"ה לבין פקודת הביצוע ע"י משה, היש לך תשובה אחרת?

2.   מה הרעיון בתשובת פרשננו?

3.   מה הקושי בפסוק ה'?

4.   פרשננו מסביר את הלשון אך גם מכניס רעיון, מהו?

 

ב.   אבני שהם.

פרק לג' פסוק לח':

 

שאלות

 

1.   לכאורה, מה הקושי המצריך ביאור?

2.   פרשננו מנסה להסביר מתי יש להזכיר תאריך מפורט ומתי לא, הניתן להוכיח זאת?

3.   מה קרה באב ומה קרה באדר והאם זה מסביר משהו?

4.   אנו יודעים לפי המסורת שיום פטירתו של משה חל ביום לידתו, וכך גם אצל דוד, היש לך הסבר לרעיון הגלום בכך?

 

ג. אור החיים.

פרק לה' פסוקים ב', ג', ו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בפסוק ב' עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   איך הוא מסביר את:   "לשבת" ומאיזו טעות הוא רוצה למונענו?

3.   מה הקושי האפשרי בפסוק ג' ומה תשובת פרשננו?

4.   לפי זה מי נקבר בערי הלוויים ומי לא נקבר והיכן נקבר בכל זאת?

5.   בפסוק ו' מעלה פרשננו למי יש זכות קדומה, האם ללוויים או לרוצחים, מהי מסקנתו

6. התוכל להסבירה הגיונית ומעשית?

7.   למה "בן לוי נדחה מפני בן ישראל גולה"?

 

ד.   רבינו בחיי.

פרק לה' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בקטע הראשון ומה פירושו?

2.   פרשננו מנמק את דין רוצח בשגגה, התוכל להסבירו?

3.   לתוך זה מכניס פרשננו את ענין הכוונה בזה ובל המצוות, איך הוא מנמק זאת?

4.   למה כלל זה של גלות אינו פועל ברצח בזדון?

5.   איך ולמה לומדים זאת מאדם הראשון?

6.   מה הרעיון בכל זה?

 

ה.   ספר החינוך.

פרק לה' פסוק כה':

 

שאלות

 

1.   מי מצווה בדין זה?

2.   מה מעמדו של הרוצח בהקשר לכך?

3.   פרשננו מנמק מצוה זו, התוכל להסביר למה דוקא בענין זה קובעת התורה גלות?

4.   שלוש סיבות נותן פרשננו לעונש גלות, הראשונה כסיבת העונש והשתיים "לחוקין העולם", התוכל להסביר?

5.   מה ההבדל בין שתי הסיבות האחרונות?

 

ו.   משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק לה' פסוק כה':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בפסוק ואיזה קושי זה?

2.   פרשננו מסביר כי יש משמעות עמוקה לדין מיוחד זה, איך?

3.   מועד פסק הדין ולא מועד הרצח קובע, למה והאם זה גם בכל דין אחר?

4.   מה הרעיון בכל זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************