פרשת מקץ שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת מקץ

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/miket-m.htm

 

 

 

ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן פרק מ"א, פסוקים א', ג', ז', ח':

 

 

שאלות:

 

1.   איך פרשננו מתייחס לחלומו של פרעה בראשית הקטע הראשון?

 

2.   מה חשיבות יש לעובדה שהמילה "חלם" כתובה בלא ואו?

 

3.   מה מוסיפה - לדעתו - המילה "והנה"?

 

4.   מהו התבן ומה הבר בחלום?

 

5.   בקטע השני מעלה פרשננו שיטה של עמימות בין שובע ורעב בתקופה מסויימת.   מה זה מסביר?

 

6.   למה חשוב לו להדגיש כי פרעה הבחין כי מדובר בחלום   א ח ד ?

 

7.   למה החרטומים טעו ובמה?

 

8.   מה היו המרכיבים של החלומות?

 

 

 

רש"ר הירש   פרק מ"א, פסוק א:

 

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון עליו עומד פרשננו?

 

2.   למה חשוב לו להדגיש כי היה זה תוארו של כל שליט בממלכת מצרים?

 

3.   מה מלמדו שם זה?

 

4.   מהו הקושי בקטע השני?

 

5.   מהי תשובתו לכך?

 

6.   התיתכן תשובה אחרת לאור הנאמר להלן?

 

 

 

אבני שהם פרק מ"א, פסוק א:

 

 

1.   מהו הקושי בקטע הראשון?

 

2.   פרשננו מסביר כבר את החשיבה של המדרש.   בעצם, מה רצה המדרש ללמדנו בכך?

 

3.   מהו הקושי בקטע השני ומהי תשובת המדרש על כך?

 

4.   פרשננו מוסיף קושי על דברי המדרש.   מהו?

 

5.   התוכל להסביר מהי תשובתו של פרשננו לכל זה?

 

 

 

מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי ה"ד, פרק מ"א, פסוקים ח, ט:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון?

 

2.   מהי תשובת פרשננו ועל מה היא מסתמכת?

 

3.   בקטע השני משנה פרשננו את הדברים הן ביחס השר המצרי לפרעה והן ביחסו אל יוסף.   התוכל לנסות להסביר למה?

 

4.   בעצם מה הוא רוצה לומר בדבריו?

 

5.   האם, מבחינת הנאמר בפסוקים, זה מסתדר כך יותר טוב או לא?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1998   ישיבת הר עציון