פרשת משפטים שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - mishpat.rtf
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת משפטים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

תוספת ברכה, פרק כ"א, פסוק י:

 

שאלות:

 

1.   פרשננו מביא את רש"י; התוכל להסבירו?

 

2.   מהו הקושי לדעת פרשננו?

 

3.   תשובתו הראשונה עוסקת לכאורה בדרש לפי גימטריא; התוכל למצוא לכך גם הנמקה רעיונית?

 

4.   מה השאלה בעניין האוזן ואיזו תשובה ניתנת לכך?

 

5.   פרשננו מדייק מלשון המכילתא עניין נוסף; מהו?

 

6.   מה עשוי להישאל אם נלמד כך את הדברים ואיזו תשובה נותן פרשננו לכך?

 

7.   "הוא רוצה" - זה בעצם עיקר העניין.  התוכל להסביר?

 

 

ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן, פרק כ"א, פסוק ח:

 

שאלות:

 

1.   פרשננו מסביר - בתחילת הקטע - על שינוי היחס של האדון כלפי הילדה.   מה קרה כאן ומה מבקשת התורה ממנו עכשיו?

 

2.   למה אסור לו לשאתה במצב זה?

 

3.   התוכל להסביר את תפקידי האב והאדון באופני השתחררותה?

 

4.   מתי מותר לאב למכור את בתו לאמה?

 

5.   מה עליו לעשות ולמה כדי לפדותה?

 

6.   מיהו הבוגד ובמה הוא בגד?

 

7.   מה בדיוק אסור לעשות במקרה המדובר בו כאן?

 

8.   התוכל ללמוד מכל הנאמר כאן את אי הנחת של חז"ל מכל העניין ואיך?

 

 

תורת משה - האלשיך הקדוש, פרק כ"א, פסוקים יג-יז:

 

שאלות:

 

1.   מהי קושייתו בראשית דבריו?

 

2.   פרשננו מתאר - כנאמר אצל חז"ל - מקרה העונה על הבעייה שנתעוררה כאן; למה זה כל-כך נחוץ?

 

3.   מהי שאלת פרשננו בקטע העוסק בפסוק יד ומהי תשובתו?

 

4.   מהו חידושו בעניין מכה הוריו?

 

5.   בפירושו לפסוק טז מעלה פרשננו שאלה עקרונית - מהי?

 

6.   מה הן הוכחותיו שאכן דעתו כאן נכונה?

 

7.   למה, אם כן, הדין הוא כל-כך חמור לדעתו?

 

8.   במה מסייע לו פירושו לפסוק יז?

 

 

מדרש רבה, פרק כ"ב, פסוק כד:

 

שאלות:

 

1.   קרא שוב את הפסוק ומצא מה הקושי האפשרי עליו בונה המפרש את דבריו?

 

2.   בתחילת הקטע מביא המדרש פסוק מתהלים; איך הוא מבארו?

 

3.   המדרש מציין את ההבדל בין הקב"ה לבני אדם ביחס לעניים - למה הוא מביא זאת?

 

4.   האם אין זה סותר מראש את הדרישה של התורה בפסוקנו?

 

5.   בין הפסוקים המצוטטים כאן מובא פסוק מספר דברים (פרק ו', פסוק ה) - איך הוא שייך לכאן?

 

6.   בסוף הקטע חוזר המדרש לצטט את הפסוק מתהלים שהוא בראש דבריו; מה מטרתו בכך?

 

 

מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד, פרק כ"ב, פסוק יד:

 

שאלות:

 

1.   מהו בדיוק הדין כאן?

 

2.   פרשננו מסביר את המקרה ומנמק - התוכל להסביר?

 

3.   מהו, לפי זה, הדין "בכל השומרים"?

 

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון