פרשת משפטים שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת משפטים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp4.gif

 

 

א. רבינו בחיי.

פרק כב' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   האם יש קושי כללי או שאלה כללית המחייבת את דברי פרשננו?

2.   התוכל להסביר ולפרט את מעמדם הפורמלי והמעשי של ארבעת השומרים ומכאן את התוצאות לכך?

3.   מה המשותף לשומר חינם ולשואל?

4.   במה דומים השומר בשכר והשואל?

5.   לשם מה מוסיף פרשננו את הסיומת בדבריו?

 

ב. תוספות ברכה.

פרק כב' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   מה "חסר בעיקר" ולמה זה חשוב?

2.   מהי תשובתו לכך?

3.   פרשננו ממשיך ומביא דוגמאות לרב על "מקראות קצרים" שבעצם פירושם שחסרות מילים שלמות להסברת הענין, למה הוא מרבה להביא זאת?

3.   קושי נוסף בשימוש המלה "אם" מביא פרשננו, מה תשובתו?

 

ג.   המשתדל.

פרק כב' פסוק טו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו קובע כי "על פי רוב" נוהגים אנשים באופן מסוים למה זה חשוב להדגיש כאן?

2.   מה קורה אם אין זה כך?

3.   מה צוותה תורה כאן ובמה זה ירתיע?

4.   מתי אבי הנערה "נכנס לתמונה" ולמה?

5.   רש"י קובע כאן את מטרת הכתובה, התוכל להסביר?

 

ד. רבינו בחיי.

פרק כב' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   בתחילת דבריו מסביר פרשננו דעתו על הכישוף, התוכל להסביר?

2.   במה זה "נוטה קצת" לענין איסור כלאיים?

3.   למה ואיך הכישוף "מכחיש" כלפי מעלה?

4.   רבינו חננאל במסכת סנהדרין אומר: "נראין כאליו מכחישין" בעצם מה הוא מתקן בזה?

5.   למה העונש הוא כה קשה?

6.   "למה הוצרך למנוע מהם" ענין זה?

7.   למה כתוב מכשפה ולא מכשף ולמה הלשון "לא תחיה" דוקא?

8.   איך עושים "אוב" ומה המיוחד בזה?

9.   פרשננו מעביר זאת לזמנו ומשווה זאת לנוהגים שהיו קיימים בזמנו, מה בדיוק הוא מספר לנו?

 

ה. מדרש רבה.

פרק כב' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   המדרש משבח את נותן ההלוואה ללא ריבית, כאילו קיים כל התורה כולה - בעצם למה?

2.   מה בדיוק היה הסיפור עם עובדיה   ואיך זה קשור לעניננו?

3.   אופן הממתו של יהורם מלמד אף הוא איך ולמה?

4.   מה עשו בירושלים ואיך נענשו?

5.   התוכל להסביר למה ענין הריבית נחשב לחטא כה חמור ומשמעותי?

 

ו. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק כב' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי לדעתו ומהי תשובתו?

2.   על מה הוא מבסס זאת?

3.   במה תשובתו יותר הגיונית לעומת הדרך הנראית פושטה יותר?

4.   מהי הר"ם במז"ל, ולמה הוא נקרא כך?

 

ז. מלאכת מחשבת.

פרק כב' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   פרשננו לומד כלל ידוע באופן שונה לחלוטין מן המקובל, איך הוא לומדו?

2.   למה הוא עושה כן ואיך זה מסתדר לו?

3.   למה כדאי לעבוד את הקב"ה?

4.   למה בכל זאת ראוי לקבל עליו עול אדם?

5.   לסיכום מה הוא מציע לנו מכל זה?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.