פרשת נח שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת נח

 

 

א.   התורה והמצוה - המלבי"ם.

פרק ט' פסוקים יב', יג':

 

שאלות.

 

1.   קרא את הפסוקים ח'-י"ז ותמצא שהמלה "ברית" מופיעה שמונה פעמים, התוכל להסביר - כפשוטו - מהי ברית?

2.   מהי ברית ומהי שבועה ומהי אות?

3.   בתחילת הקטע השני מסביר פרשננו את התופעה הטבעית של הקשת, התוכל להבהיר איך תופעה טבעית משמשת אות ברית?

4.   שתי סיבות למה לפני המבול לא יכלה הקשת להופיע, תסביר.

5.   מהו השינוי הרדיקאלי שחל בעולם אחרי המבול, ואיזה תוצאות היו לכך?

6.   "התחזק הכוח הרוחני והנפשי" איך ובמה ואל מה זה הוביל?

7.   מה "ההוראה" בהופעת הקשת?

8.   מה כל זה בא ללמדנו?

 

ב.חזקוני.

פרק ט' פסוקים יג',יד':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי שאתו מנסה פרשננו להתמודד?

2.   פרשננו מצטט פסוק מיחזקאל ממעשה המרכבה במה הוא מסייע לו?

3.   למה בגשמים חזקים אין נראה הקשת?

4.   בפירושו השני מתייחס פרשננו   ל"תכונות" הקשת, מה הוא מוצא בה ומה זה מסמל?

5.   בפירושו השלישי מוצא פרשננו שוב משהו סמלי, באופן שהקשת נראית לנו, מהו ואיך זה מסמל שלום ולמה מלחמה?

6.   במה פסוק יד' מאשר פירושו זה דוקא?

 

ג.   רש"ה הירש.

פרק ט' פסוקים יג',טו':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי שפרשננו עוסק בתירוצו בדבריו על פסוק יג'?

2.   האם הוכחותיו אכן דומות לכאן?

3.   "האות נתונה ומשמעותה מפורשות" - אם כן מה הבעיה?

4.   הקשת לדעתו הינה קשר לשלום, התוכל להסביר ולהרחיב?

5.   פרשננו עוסק גם בפירוט גווני הקשת, בעצם מה הקושי עליו הוא מנסה להשיב?

6.   מהו הרעיון אותו הוא מפרט כאן?

7.   "השוני והרב-גווניות של בני האדם" הם המסומלים כאן בצד הרוחני של האדם, התוכל להבין זאת גם בפן נוסף?

8.   "בכולם... אור של רוח ה'" מה הוא רוצה ללמדנו וממה הוא רוצה למנענו?

9.   השמש ולעומתה המנורה מה השונה ומה המשותף בהם ומה כל זה מסמל?

 

ד.   הכתב והקבלה.

פרק ט' פסוק טז':

 

שאלות.

 

1.   קרא את הפסוק כולו ותנסה לבארו כפשוטו.

2.   מהו הקושי התיאולוגיה שפרשננו מנסה להתמודד אתו?

3.   לאור זה איך הוא מנסה לפרש את השורש: ראה?

4.   במה בני אדם שונים מן הקב"ה ואיך זה מתבטא כאן?

5.   אל מי ולמה מופנית המלה: "לזכור"?

6.   למה לדעתו אין צריך להשתמש כאן בכלל של "דברה תורה בלשון בני אדם", זה היה עונה לו על שאלתו.

 

ה.   אור החיים.

פרק יא' פסוק לא':

 

שאלות.

 

1.   למה בכלל צריך לפרש כאן, מה לא מובן?

2.   מהי דעת חז"ל לפי המצוטט?

3.   לפי זה מי היה היוזם לנדידה ולמה?

4.   לבסוף מציין פרשננו את חשיבות אברהם בעיני משפחתו, האם ניתן להוכיח זאת?

 

*************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.