פרשת נח שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת נח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/noach1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/noach2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/noach3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/noach4.gif

 

 

א. תוספת ברכה.

פרק ו', פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מעמיד שאלה יסודית כאן, איזו שאלה היא זו ואל מי היא מכוונת?

2.   פרשננו - בסוף קטע השאלה - מרחיב ושואל גם על הלשון המיוחדת "פשטו ידיהם" מה הקושי הנוסף בכך?

3.   מהי תשובתו לכל זה?

4.   איך הוא מסביר את "פשיטת הידיים"?

5.   מה הרעיון בכל זה?

 

ב.   רמב"ן.

פרק ו' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   פרשננו עומד על דיוק בפסוק ולומד מכך על התנהגות בעלי החיים, מה הרעיון בכך?

2.   מה פירוש: "...וזה היה בכללם" ומה הוא מחדש כאן?

3.   מה בדיוק השינוי אצל בעלי החיים הטהורים ולמה?

4.   מה הבעיה עם הציווי כאן על: "הטהורה" ואיך זה מתפרש ע"י רש"י עפ"י חז"ל?

5.   מה "הוסיף לישראל..."?

 

ג.   אור החיים.

פרק ז' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מה הם שני הדברים שהקב"ה נתכוון לומר לו?

2.   במה הם "לצרכי עצמו"?

3.   מה היתה השאלה האפשרית שעל-ידי הציווי נענתה מראש?

4.   פרשננו מוסיף "ואם ירצה גם לאכול מהם..." מנין לו זאת?

 

ד. רש"ר הירש.

פרק ז' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   לאחר שקראת את כל הקטע, על איזו שאלה מנסה פרשננו לענות כאן?

2.   מה לא היה תלוי בנח ומה בכל זאת נצטווה נח לעשות?

3.   מה היתה העובדה ומה היה המעשה?

4.   הקב"ה הינו אלוקי הטבע והאדם, איך זה מתבטא כאן?

5.   במה תופעה זו מתרחשת גם בענין המבול?

6.   כנגד איזו השקפה יוצא כאן פרשננו ומהי מגמתו?

 

ה. המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק ט' פסוקים א'-ד':

 

שאלות

 

1.   מה היו ארבעת הדברים שמפניהם נבהל נח, התוכל לבארם?

2.   מה לפי זה היתה תשובת הקב"ה לכך?

3.   מה היו ההבדלים בציווי הקב"ה לאדם לעומת נח ומה הסיבות והתוצאות לכך?

4.   מדרגתו של מי היתה גדולה יותר ובמה זה התבטא?

5.   תגדיר מורה וחתת ומה ההבדל ביניהם?

6.   בקשר לתזוזה, האם היתה "ירידת הדורות" או להיפך ואיך זה פעל?

7.   למה לפי זה ראוי שהאדם יאכל בשר?

8.   פרשננו נותן לנו "סולם" של אופי המאכלים וסדר חשיבותם בעולם, התוכל להסבירו?

9.   למה ממתי ואיך מותר לאדם לאכול: עשב, זרע ובשר?

10. "כל השפל מחברו הוכן להיות מזון אל הנעלה ממנו" התוכל להסביר ולנמק?

11.   למה אין לאכול איבר מן החי?

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************