פרשת נשא, גשר בין חזון למציאות

  • הרב יאיר קאהן

download
16/06/16