פרשת נשא שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת נשא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

מדרש רבה.

פרק ה' פסוק ז':

 

שאלות:

 

1.   מהי הבעיה המיוחדת עם השימוש במלה: "צו" המצריך הסבר?

2.   ארבע דעות שונות נאמרו להסביר השימוש בלשון "צו" מהו הראשון בהם?

3.   מהי דעתו של ר' יהודה בן-בחור?

4.   מהו חידושו של ר' שמעון בר-יוחאי?

5.   מהו אותו יוצא מן הכלל האחד למה ובמה הוא שונה מכל האחרים?

6.   לבסוף מהי דעת רבי?

7.   הניתן למצוא מכנה משותף לכל מדעות הנ"ל?

 

 

ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ה' פסוק ו':

 

שאלות:

 

1.   מהי הבעיה המעסיקה את פרשננו המביאה אותו לפרש כפי שפירש?

2.   למה גזל הגר כה חמור?

3.   מהי ההגדרה למושג חילול השם כאן?

4.   אצל הגר אונאת ממון ואונאת דברים מקורבים יותר. איך ולמה?

5.   מהו סוג מקרבן הנדרש כאן ומה בא ללמד?

 

רש"ר הירש.

פרק ו' פסוק כה':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בשימוש במלה "יאר"?

2.   איך פרשננו מבאר מושג זה כאן?

3.   מה הבעיה עם "פניו" ואיך פרשננו מסבירו?

4.   פרשננו מתעכב במיוחד על פירוש המושג "ויחנך" התוכל לנסות להסביר זאת?

5.   מהו פירושו למושג זה?

6.   למה הוא מפרש זאת על "כשרונות רוחניים" דוקא?

7.   קרא את פרק סג' בתהילים ותנסה לבאר דרכו את פסוקנו עפ"י רש"ר הירש.

 

חזקוני.

פרקז' פסוקים א'-ג':

 

שאלות:

 

1.   בפירושו לפסוק א' מנסה פרשננו להכניס סדר בעניינים. התוכל - על פיו - להסביר בדיוק מה קרה?

2.   למה חשוב לו להדגיש כי כל זה קרא "בו ביום"?

3.   מה פירוש: "משיחתן - מקדשתן" ומה הרעיון בכך?

4.   מהי הבעיה עליה מנסה פרשננו לענות בפירושו על פסוק ב'?

5.   מהו הקושי לדעתו בפסוק ג' ומהי תשובתו?

6.   התתכן תשובה שונה מזו?

 

אור-החיים.

פרק ז' פסוק יב':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי ומהי תשובתו בראשית דבריו כאן?

2.   מה הן שתי בחינות ההקרבה לדעתו ואיך זה שייך לענייננו?

3.   מה "יתיחד ויתועד" יחד עם הקרבן?

4.   מה קורה "בכוח ובכוונה"?

5.   איך פרשננו מסביר את שינוי הלשון אצל נחשון והאם זה למעלה לו?

6.   מה היתה מעלתו של נחשון?

7.   איך מנסה פרשננו להסביר ע"י השם נחשון את מעשה גבורתו?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון