פרשת נשא שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת נשא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/naso1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso4.gif

 

 

א. כלי יקר.

פרק ו' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   התוכל להסביר את הקושיה שהועלתה במסכת ראש השנה?

2.   התוספות שם מתרץ באריכות את הקושיה, התוכל לבארו ולנמקו?

3.   מהי תשובת המדרש לקושי הזה?

4.   מה הם "הויתורים ההדדיים" שעושים ישראל והקב"ה ואיך זה שייך לכאן?

5.   איך פרשננו מצרף לזה גם את הסיומת של הפסוק: " וישם לך שלום"?

6.   מה הרעיון בכל זה?

 

ב. המהר"ל מפראג עם פירוש הרב ז. זלצר.

פרק ו' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי המצריך ביאור?

2.   מהי הגדרתו למושג: "רודף שלום"?

3.   איך מידה זו מראה גם על ענווה?

4.   למה יש להקדים שלום אף לרשע?

 

ג. רש"ר הירש.

פרק ו' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי והאם זה קושי לשוני בלבד?

2.   מה פירוש "הביטוי הוא כינוי"?

3.   איך מוסבר ענין "ופניתי אליכם"?

4.   במה מתבאטת שיאה של ברכה זו?

5.   מה "אין אנחנו נכספים", ומה אנו מבקשים?

6.   מהו הטוב המוחלט ואיך משיגים אותו?

 

ד. תוספת ברכה.

פרק ו' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו - כדרכו בקודש - מוצא כאן הזדמנות לאלפנו בינה בענין שהוא הרבה מעבר לביאור מילים, מה מביאו לכך?

2.  שתי הוראות נוספות מובנות לדעתו כאן: בנחת ושלא יפזר. התוכל להגדירם ולהבחין בהבדל ביניהם?

3.   פרשננו מסביר כי קיימים מצבי שלום של עצב וכאב, התוכל לפרש ולפרט דבריו?

4.   היש לו לנגד עיניו תמונת מצב אותה הוא מתאר וממה היא נלקחת?

5.   למה שלום כזה אינו ראוי?

6.  פרשננו מביא דוגמאות: הגר, יעקב, התורה, התוכל להסביר כל אחד מן הנ"ל ולהצביע על המשותף והנבדל ביניהם?

7.   מה הוא לומד בענין גיטין ששם לא כתוב שורש "שום"?

8.   מה הרעיון או מוסר ההשכל שלו בכל זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************