פרשת צו, דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה

  • הרב אמנון בזק

download