פרשת צו שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת צו

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav4.gif

 

א.   רש"ר הירש.

פרק ו' פסוק ב':

 

שאלות

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק המצריך או מאפשר פירוש?

2.   התוכל להסביר את המושג: "ההקרבה בעת הציווי"?

3.   פרשננו מעלה רעיון של חלוקה בין הדבירם הנעשים במקדש ביום לבין אלה הנעשים בלילה, התוכל להסביר?

4.   מה עושות העבודות של ההקרבה ביום למקריב?

5.   איזה עבודות מותר להמשיכן בלילה ולמה?

6.   מהי הדרת פרשננו למושגי יום וליליה ביחס לקרבנות ועבודות המקדש?

7.   מה רוצה פרשננו ללמוד מן המ"ם הזעירה של "מוקדה"?

 

ב. אבני שהם.

פרק ו' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מעלה את השאלה העקרונית בענין הקרבנות דוקא על פסוקנו. התוכל לנסות ולהסביר למה?

2.   מהו טעם הקרבנות לפי הרמב"ן?

3.   מה דעתו של הרמב"ם על הקרבנות?

4.   למה הרמב"ן חולק עליו ומה נימוקיו?

5.   איך המדרש המצוטט כאן מסייע לפרשננו להבין את הענין?

6.   מה הרעיון בכל זה?

 

ג.   בכור שור.

פרק ו' פסוקים ג', ד':

 

שאלות

 

1.   מהי תרומת הדשן ומתי נעשית?

2.   באיזה בגדים נעשית עבודה זו ולמה?

3.   לכאורה דוקא העבודה "המלוכלכת" היתה צריכה להעשות בבגדי חול ואין זה כן, למה?

4.   מה זה "מיעוט ונבלע במקומו"?

5.   מהו הקושי בפסוק ד' ומהי תשובתו?

6.   בעצם ממי הוא רוצה למונענו מלטעות?

 

ד.   כלי יקר.

 פרק ו' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   מהו בעצם הקושי האפשרי עליו יש מקום להסביר?

2.   מהי דעת המפרשים ולמה פרשננו אינה מקבלם?

3.   בעצם על מה ולמה מביאים קרבן עולה?

4.   מה המיוחד בקרבן עולה לעומת כל הקרבנות האחרים?

5.   איך יתכן שהעולה הנה דורון?

6.   למה אחרי כל זה העולה הנה המעולה בכל הקרבנות?

 

ה.   המהר"ל מפראג - חידושי אגדות עם פירוש הרב זלצר.

פרק ח' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   הקטע המצוטט כאן מובא מספרו של הרב זלצר ז"ל על נושאים שונים בהשקפת המהר"ל, מה הנושא המעסיקו כאן?

2.   איך רואה פרשננו את ענין החלפת הבגדים אצל הכהן?

3.   המהר"ל מנסה לפרש אמירה בגמרא במסכת נדרים ולהפוך מכך מוסר השכל, היש לך תשובה שונה ממנו למאמר חז"ל זה?

4.   בעצם מהי דעתו על הנאמר?

5.   איך פסוקנו מביאו לענין זכיה בבנים לומדי תורה דוקא?

6.   התוכל לשער מהו יחסו של המהר"ל לכסף?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.