פרשת צו שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 24tzav-i.rtf
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת צו

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav4.gif

 

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק ו פסוק ב':

 

שאלה

 

1.   מה בעצם עומד מאחורי השאלה המרכזית של פרשננו - יחד עם פרשנים רבים - ולמה זה חשוב?

2.   איך הוא מפרש את המושג: "תורה" כאן?

3.   איך מבוטאת "פנימיות הקרבן"?

4.   במה אנו "בני אל חי"?

5.   מה הפעולות ומה הכוונות הקשורות לקרבן?

6.   מהו תהליך הכפרה?

7.   איך פועל ענין: "הכהנים אוכלים והבעלים מתפרים"?

8.   איך ההפרשיות בקרבן מתבטאת בדינים?

9.   מה המיוחד בקרבן העולה?

10 איך הוא מסביר: "ריח ניחוח"?

11. מה הויכוח בין הרמב"ם לבין הרמב"ן?

12.   מה הענין עם הדשן?

13. מפעולות והכוונות קובעות את דרגת הכפרה - איך זה פועל?

 

ב.   רש"ר הירש.

פרק ו' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   גם פרשננו מתחבט בהבדל בין פרשיות "ויקרא" ו"צו", מהי תשובתו לכך?

2.   פרשננו מסביר בכך קושי אחר - מהו ומה תשובתו?

3.   הסדר ההגיוני יש בו שיטה, מהי?

 

ג.   הכתב והקבלה.

פרק ו' פסוקים ב', ג':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי או הקשיים שלו בפסוק ב' והאם זה אותו קושי של המפרשים הקודמים?

2.   מהי תשובתו לכך?

3.   איך הוא מסביר את השימוש במושג: "תורת"?

4.   בפסוק ג' עוסק פרשננו לכאורה בענין לשוני גרידא התוכל למצוא טעם עקרוני לפירושו כאן?

5.   מהו הסברו לשינוי בשימוש בפועלים שים לעומת נתון?

6.   איך לומד פרשננו מכך את מסקנת חז"ל בתורת כהנים ומה בעצם נאמר כאן?

 

ד. בכור שור.

פרק ו' פסוקים ז', טז':

 

שאלות

 

1.   מה השאלה בתחילת פירוש בפסוק ז' ומה תשובתו?

2.   מה בדיוק היא אותה "הגשה" מתי היא נעשית ולמה?

3.   מה השאלה לגבי הנושא בפסוק טז'?

4.   מה תשובת פרשננו לכך?

5.   במה זה אינו דומה לחטאת ואשם של כהנים?

 

ה. כלי יקר.

פרק ז' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מה המיוחד בקרבן שלמים שפרשננו מוצא בפסוקים העוסקים בו?

2   במה שונה קרבן זה עקרונית מכל האחרים?

3.   מתי ולמה יש להביא ע"י שליח ומתי ישירות, מה הרעיון בכך?

4.   איך מפרש פרשננו את הענין בקטע השני כאן?

5.   מה בדיוק   מובן המלה "שלמים" לפי זה?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.